1 jaar ELZZORA

  • 8 juli 2021

Eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen heeft zonet haar eerste verjaardag gevierd. Veel tijd en ruimte voor een feestje was er (nog) niet, maar de boreling is op een jaar tijd stevig gegroeid. Geboost door de COVID-crisis heeft ELZZORA haar nut en meerwaarde meer dan bewezen: opstarten van een COVID-19 team, contacttracing, geïntegreerd breed onthaal, opzoeken van kwetsbare groepen en inventariseren van diensten en hulpverleners. Het opbouwen van een vaccinatiecentrum dat positieve feedback krijgt, maar bovenal zeer goede cijfers kan voorleggen. Een aantal boeiende projecten zijn in voorbereiding of zijn reeds gestart. Dit alles in een geest van ‘geïntegreerde samenwerking’, zorg en welzijn, voor en door professionals en lokale besturen.

Volgens het mooie devies: ‘Als je snel wil gaan, loop alleen, als je ver wil komen, loop samen’. Van harte dank en proficiat voor iedereen die zich in deze moeilijke periode heeft ingezet voor dit bijzonder relevant project.

Namens het bestuur,

Jan De Lepeleire, voorzitter

 

Klik hier voor meer informatie.