11 maart 2021 = Wereld NIER - dag

  • 11 maart 2021

Wie heeft recht op een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie?

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is structurele of functionele nierschade die sinds 3 of meer maanden aanwezig is. CNI wordt onderverdeeld in stadia naargelang hun eGFR-waarden en van de chronische aanwezigheid van tekenen van nierschade zoals structurele nierafwijkingen, proteïnurie of hematurie.

Patiënten met een GFR < 45 ml/min/1.73m2, twee keer bepaald d.m.v. een niertest of patiënten met een proteïnurie meer dan 1g/dag, twee keer bepaald d.m.v. urine-onderzoek, kunnen instappen in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:

De GMD-houdende arts ondertekent, net als de patiënt en de nefroloog, het zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie om de patiënt toegang te verlenen tot de volgende terugbetalingen (mits voorschrift met vermelding ZT CNI):

Bij start recht op gratis bloeddrukmeter

Gedeeltelijke terugbetaling bij de diëtist: aantal consulten afhankelijk van stadium nierinsufficiëntie.

Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m2): 2 x 30min/jaar

Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m2): 3 x 30min/jaar

Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m2): 4 x 30min/jaar

De patiënt behoudt de terugbetaling bij de diëtist als hij/zij min. 2x/jaar contact heeft met zijn GMD-houdende huisarts (of een collega met toegang tot dit GMD) en min. 1x/jaar met de nefroloog.