20 JAAR ASTMA EN ALLERGIEKOEPEL VZW

  • 4 oktober 2021

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN

 

De Astma en Allergiekoepel vzw is een patiëntenvereniging met een informatie- en documentatiecentrum rond astma en allergie. Samen met andere organisaties en instellingen, willen wij projecten realiseren die het dagelijkse leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

De Astma en Allergiekoepel vzw heeft een ruim aanbod aan kwalitatieve folders en brochures, een 3-maandelijkse nieuwsbrief met recente informatie en praktische tips voor het dagelijkse leven geschreven in eenvoudige, correcte en duidelijk verstaanbare taal. Alle publicaties zijn te bekomen via onze website www.astma-en-allergiekoepel.be, per e-mail info@astma-en-allergiekoepel.be  of via de infolijn 0800/84321. Om onze werking zo ruim mogelijk bekend te maken appreciëren wij een links naar onze website, een artikel in uw tijdschrift, een verwijzing naar onze organisatie en onze folders en brochures. Heb je een vraag, laat het ons weten.

“INFORMEREN IS ONZE BELANGRIJKSTE OPDRACHT!”

“Leven met astma en allergie is vandaag niet langer onoverkomelijk”. Meer zelfs, als de ziekte onder controle is heeft de patiënt er in principe weinig last van. Maar om de ziekte onder controle te krijgen, én te houden, is er discipline en therapietrouw nodig. Daar knelt vaak het schoentje. Want wie zich gezond voelt, vergeet al eens zijn medicatie te nemen. En dan is een volgende lastige periode nooit ver weg.”

“EEN HELPENDE HAND OP WEG NAAR EEN ALLERGEENARM LEVEN”

Nogal wat mensen die regelmatig niezen en last hebben van een loopneus en/of benauwdheid beseffen niet eens dat ze kampen met een allergie, of zelfs met astma.

De helft van de mensen die met vragen naar het gratis nummer 0800/84321 bellen hebben nog géén diagnose van hun aandoening gekregen. Goed opgeleide medewerkers beantwoorden graag alle vragen over astma en allergieën.

Het geven van correcte informatie over de beginverschijnselen, oorzaken en gevolgen van astma en allergie is heel belangrijk. Hoe sneller men medische hulp inroept en weet wat er mis loopt, hoe vlugger men een efficiënte behandeling kan starten en preventieve maatregelen kan nemen.

“BELANGEN BEHARTIGEN, EEN BELANGRIJKE TAAK”

Wij willen de spreekbuis zijn van iedereen die met astma en/of allergie geconfronteerd wordt, en hun belangen verdedigen in de ruimst mogelijke zin.

Wij ijveren voor de best mogelijke zorg op maat van de allergische en astmatische persoon.

Wij moedigen alle mogelijke actoren aan om meer aandacht te hebben voor de problematiek van astma en allergie, formuleren voorstellen voor preventieprojecten en helpen bij de integratie van deze voorstellen in het bedrijfs-, school- of verenigingsleven.

“BEZIELER VAN TEAM ASEM”

Team Asem is een groep ex-deelnemers van de sportieve uitdaging “Climbing for Life” van de voorbije jaren. Doel van de groep is om als persoon met astma en muco te sporten, en door de groep te worden aangemoedigd om dit te blijven doen.

Team Asem neemt regelmatig deel aan de voorbereidingsritten van het jaarlijks sportieve fiets evenement “Climbing for Life”. De deelnemers worden professioneel begeleid en krijgen ondersteuning van onze vrijwilligers en onze organisatie. Deze ondersteuning is zeer belangrijk om als team goed te kunnen functioneren.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, laat het ons weten. Wil je meer informatie surf dan naar onze website www.astma-en-allergiekoepel.be, mail naar info@astma-en-allergiekoepel.be of bel 0800/84321.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Christine Baelus

Coördinator

Astma en Allergiekoepel vzw

0477/99.39.42

 

 

STAATSBAAN 165 – 3460 BEKKEVOORT – 0800/84321

website: www.astma-en-allergiekoepel.be - e-mail: info@astma-en-allergiekoepel.be

ONDERNRMINGSNUMMER 0474.757.986 – RPR LEUVEN