VOLGORDE VACCINATIE - RESERVELIJSTEN

De vaccinatiecentra van Sint-Truiden en Borgloon volgen de vaccinatievolgorde zoals vooropgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De woonzorgcentra en het zorgpersoneel werden al gevaccineerd. Momenteel is de groep van 65-plussers aan de beurt, meer bepaald de groep van 85-plussers. De groep van 65-plussers wordt gevolgd door risicopatiënten, essentiële beroepen en daarna de brede bevolking.

De vaccinatiecentra krijgen veel vragen over reservelijsten en over de manier waarop vrijgekomen of ‘lege’ plaatsen worden opgevuld. Ook hier volgt men de aanbevelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De vrije plaatsen worden in de eerste plaats ingevuld door de doelgroep die nu aan de beurt is, nl. de 65-plussers uit Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen.

Daarnaast is er een tweede reservelijst met inwoners uit de essentiële beroepen zoals politie, brandweer, personen werkzaam in de kinderopvang, … De Eerstelijnszone Haspengouw heeft hiervoor de essentiële beroepen aangeschreven en de gegevens opgevraagd van deze inwoners. Het is dus niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze reservelijst. Deze tweede reservelijst wordt gebruikt op het ogenblik dat de er niemand uit de eerste reservelijst (de 65-plussers) gemobiliseerd kan worden.

2 VACCINATIECENTRA IN ELZ HASPENGOUW

Webinar "WAT MET MIJN VACCINATIE ALS ZORGVERLENER"

Zoek zorgverleners in jouw zone