Doelgerichte zorg is cruciaal en toekomstgericht!  

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden.

Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal.
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Corona maakt het leven soms moeilijk.
Ben je verdrietig, gestresseerd, eenzaam
of heb je moeite om je huishouden te regelen?
Blijf er niet mee zitten.
Als je nood hebt aan hulp kan deze folder
je op weg helpen. Jij staat er niet alleen voor!

Ik heb het lastig tijdens corona

Ben je mantelzorger of ervaringsdeskundige? Wij hebben jouw hulp nodig om samen naar oplossingen te zoeken voor problemen en misvattingen die zich in jouw leefwereld voordoen.

Zo kunnen we samen het zorgaanbod in onze regio te verbeteren. Onze mantelzorgers en ervaringsdeskundigen komen tweemaandelijks samen in de Cluster Personen met een Zorg en OndersteuningsNood.

Geïnteresseerd? Klik dan snel op de volgende link!

docx bestandOproep cluster PZON.docx (116 kB)

Kalender

Geen kalenderitems deze maand.

Zoek zorgverleners in jouw zone