Voor aanvragen Cohortzorg i.k.v. COVID-19 voor gezinszorg of thuisverpleging bel 0800 11 833

Sinds heden moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via
0800 11 833.

Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg. 

Zoek zorgverleners in jouw zone

“Discreet samenwerken. Over discretieplicht en beroepsgeheim in een samenwerking”

Kalenderitem gegevens: 
donderdag 26 november 2020 - 20:00
Locatie: 
Online

Veranderteam

Voorlopige Zorgraad