Aanmelden als vrijwilliger in kader van de vaccinaties binnen Eerstelijnszone ZORA

“Heb je een (para)medische achtergrond, ervaring in de logistiek, ben je een administratieve 1000-poot, heb je een kloppend hart voor je medemens of denk je over andere vaardigheden te beschikken die het verschil kunnen maken in de organisatie en de uitvoering van het grote vaccinatiegebeuren? Laat dan je expertise, hart, geweten én goesting spreken en maak mee het verschil. 

 

klik hier om u aan te melden als vrijwilliger voor onze zone.

Onze Eerstelijnszone kiest ervoor om de vaccinaties te centraliseren in één vaccinatiecentrum: AED studios in Lint. Door in één centrum te werken boeken we organisatorisch en logistiek winst.

 

Contactgegevens Covid team ELZZORA

Teamleiders

info@elzzora.be

  • Nora Gabor (0478 20 82 84)
  • Nathalie De Landtsheer (0474 43 77 43)

Covid-19 projectmedewerker

Thomas Gysemans Covid@elzzora.be (0471 92 89 02)

Field Agent

Christof Van Dun Christof.VanDun@cm.be (0465 69 79 35)
 

Medisch experten

Voor dringende Covid gereletareerde zaken omtrent collectiviteiten kan u terecht bij onze medische experten.

Gelieve onze medische experten enkel telefonisch te contacteren bij dringende zaken en steeds uw vragen per mail te bezorgen.
 

Voor aanvragen Cohortzorg i.k.v. COVID-19 voor gezinszorg of thuisverpleging bel 0800 11 833

Sinds heden moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via
0800 11 833.

Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg. 

Zoek zorgverleners in jouw zone

“Discreet samenwerken. Over discretieplicht en beroepsgeheim in een samenwerking”

Kalenderitem gegevens: 
donderdag 26 november 2020 - 20:00
Locatie: 
Online

Veranderteam

Voorlopige Zorgraad