Aanbod intermediairs babbelgoeste 2022

Aanbod leerkrachten en leerlingenbegeleiding

Korte inhoud: Suïcidaliteit help?!

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep als het gaat over zelfdoding. Bij jongeren tussen de 15 en 19 jaar is zelfdoding de grootste doodsoorzaak. Daarom is het belangrijk om hier binnen de schoolcontext alert voor te zijn. Als leerkracht kan je op verschillende manieren in aanraking komen met dit thema.

Tijdens deze interactieve workshop gaan we actief aan de slag. Hoe kan jij signalen opvangen? Hoe maak je dit thema bespreekbaar en wat kan je dan doen? Naar wie kan je allemaal doorverwijzen?...
Aan de hand van praktijkoefeningen, stellingen, videomateriaal en voorbeelden hopen we jou als leerkracht meer handvatten te geven in het omgaan met suïcidale leerlingen.

  • De vormingen worden live gegeven (ELZ regelt een locatie)
  • sessies van 3 uur (min. 7 en max 15 personen)

Heb je interesse om een vorming in jouw organisatie of werking te organiseren? Meld je dan aan via suicidepreventie@cgglargo.be

 

Deze vormingen worden aangeboden in samenwerking met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Largo

Largo

 

 

 

Babbelgoeste voorkant

Aanbod jeugdwerkers

Workshop psychisch welzijn bij jongeren

Er rust vaak nog een taboe op psychisch welzijn. In deze workshop doorbreken we het taboe samen met de groep. Na een belevingsoefening staan we stil bij wat je als intermediair concreet kan doen wanneer je merkt dat een jongere niet goed in zijn/haar vel zit, botst op problemen of kampt met psychische moeilijkheden. Casussen, vragen en het bewaken van je eigen grenzen als jeugdwerker komen aan bod. 

Topics:

  • Signalen herkennen bij jongeren wanneer ze niet goed in hun vel zitten
  • Bespreekbaar maken aan de hand van veilige/laagdrempelige oefeningen
  • Durven jongeren aanspreken, niet minimaliseren
  • Hoe kun je doorverwijzen (waar kunnen ze terecht of waar kan jij terecht)
  • Wat zijn jouw grenzen in het jeugdwerk?

Duurtijd 2-uur met min. 7 deelnemers max. 15 deelnemers per groep
Doelgroep: sportcoaches, jeugdwerkers, jeugddiensten lokale besturen, vrijwilligers, jobstudenten, leidinggevenden,...
Datum en locatie: samen te bepalen bij voldoende inschrijving

 

Heb je interesse om een vorming in jouw organisatie of werking te organiseren? Meld je dan aan via suicidepreventie@cgglargo.be

 

Deze vormingen worden aangeboden in samenwerking met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Largo

Largo