Aankomende activiteiten RADAR (netwerk GGZ kinderen en jongeren)

  • 24 september 2021

Aankomende activiteiten

Intersectorale intervisietafels KOPP/KOAP

Kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek hebben een verhoogde kwetsbaarheid om zelf problemen te ontwikkelen. Als hulpverlener van kinderen, jongeren of ouders kom je onvermijdelijk situaties tegen waarbij je je zorgen maakt over de impact van de problematiek van de ouders op hun kind(eren).  Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt RADAR Crosslink regionale intervisiegroepen aan.  Klik hier voor meer informatie

 

Intervisiereeks Infants

Wil je als professional meer aandacht hebben voor het psychisch welzijn van de allerkleinsten? Op de intersectorale intervisiereeksen infants wissel je aan de hand van eigen casussen ervaringen, inzicht en expertise uit over deze  doelgroep. Daarnaast maak je ook kennis met andere diensten en hulpverleners uit deze regio. De intervisiereeksen gaan door in Aalst, Beveren en Gent. 

Meer info en inschrijvingen

 

Netwerkforum en Ontdek RADAR

Dinsdag 16 november 2021

Tijdens 'Ontdek RADAR' in de voormiddag kan je de verschillende programma's van RADAR op een interactieve wijze beter leren kennen.

Het 'Netwerkforum' in de namiddag is een breed uitwisselingsmoment waarop we graag met iedereen stilstaan bij het 'Strategisch Plan RADAR 2021 -2025'. Een belangrijk thema staat centraal: de participatie van kinderen en jongeren en hun psychisch welzijn met bijhorende zorg. We laten hen hier graag zelf aan het woord.

Meer informatie en inschrijvingen

 

 

Lanceermomenten Grabbelboxen O-Vl: maak werk van van participatie! 

6 & 20 oktober, 24 november 2021

De werkgroep participatie van het IROJ lanceert de ‘grabbelbox participatie’. Deze bestaat uit 70 kaarten met vragen over de negen kenmerken van een participatieve basishouding. De vragen doen je stilstaan bij je eigen handelen, je eigen houding en visie als hulpverlener en laten je daarover reflecteren. Schrijf je nu in voor één van de drie lanceermomenten. Jongeren, ouders en professionals welkom.

Meer informatie en inschrijvingen

 

 

Wat doet het Netwerkpunt RADAR? Ontdek het in dit filmpje, gemaakt door studenten van Artevelde Hogeschool - Studio GDM.