Actieweek ‘Gezond Binnen’ - waarom een gezond binnenmilieu zo belangrijk is - 15 tot en met 19 november 2021

  • 12 november 2021

Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, vooral in onze eigen woning? En dat lucht binnenshuis vaak meer schadelijke stoffen bevat dan buiten? Promoot je de 4 belangrijkste vuistregels mee? Ventileer, verlucht, beperk vervuilende stoffen in huis en vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel na te kijken. Agentschap Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven maakt een affiche met deze vier vuistregels en meer informatie.

Het jaar 2020 leerde ons ‘in ons kot’ te blijven, met onze gezondheid als argument. Maar het ene kot is het andere niet: de lucht binnenshuis bevat vaak meer schadelijke stoffen dan buiten. Wie veel tijd in een woonst met ongezonde binnenlucht doorbrengt, kan op termijn kampen met luchtwegaandoeningen, hoofdpijn, astma en allergieën. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met luchtwegproblemen zijn gevoeliger aan binnenmilieuproblemen.

Onrechtstreeks kan een ongezond binnenmilieu leiden tot mindere prestaties op school en op het werk, en komt het sociaal leven van bewoners onder druk te staan. Wie met schimmel- of vochtproblemen kampt, is nu eenmaal minder snel geneigd om mensen thuis uit te nodigen óf zich buitenshuis te begeven. Kortom: het belang van een gezond binnenmilieu valt niet te onderschatten.

Meer over de actieweek 'Gezond Binnen'