Advies van kinderartsenteam van VITAZ ivm vaccinatie van jonge kinderen

  • 20 januari 2022

 

Advies van het kinderartsenteam van VITAZ    

Waarom jonge kinderen vaccineren, zij worden toch niet of slechts mild ziek als ze COVID doormaken?

Het klopt dat jonge kinderen meestal nauwelijks ziek worden als ze door het Corona-virus getroffen worden. Vaccinatie wordt door de Hoge Gezondheidsraad aangeboden voor kinderen 5-11 jaar oud en wordt aanbevolen voor die kinderen die een hoger risico lopen door een onderliggende aandoening (Down-syndroom en chronische nier- en leverziekten, alsook zeldzame immuunstoornissen).

In België werden sinds het begin van de pandemie gelukkig slechts een beperkt aantal kinderen opgenomen omwille van COVID, waarvan 15% op intensieve zorgen (waarvan de helft een onderliggende aandoening had) omwille van het ernstig post-covid inflammatiebeeld ( “PIMS of Mis-c” ) dat ongeveer 1 op 3000 kinderen treft. Er waren <5 overlijdens bij kinderen in België, waarvan geen enkel kind tussen 5 en 11 jaar oud was. Twee recente studies bij adolescenten (in de VS en in Frankrijk) tonen aan dat vaccinatie de kans op MIS-C met meer dan 90% doet dalen.

Men heeft met zekerheid vastgesteld dat lagere school kinderen in de huidige golf een grote rol spelen in de verspreiding van het virus.


Waarom dan toch een perfect gezond kind vaccineren?

Jonge kinderen worden dan wel in de meeste gevallen niet lichamelijk ziek door Corona, ze worden onrechtstreeks heel erg getroffen door COVID isolaties en quarantaines, waardoor ze veel minder naar school kunnen, een mondmasker moeten dragen vanaf 6 jaar (wat niet bevorderlijk is voor taal- en spraakontwikkeling), niet meer onbevangen kunnen spelen met leeftijdsgenootjes, hun grootouders nauwelijks of niet meer zien en hun hobby's niet volwaardig kunnen uitoefenen. Het psychosociaal welzijn van kinderen wordt hierdoor bedreigd en helaas zien wij als kinderartsen veel kinderen met wie het echt niet goed gaat hierdoor.

Het vaccin wordt dan ook aan alle kinderen van 5 tot 11 jaar aangeboden om de epidemie onder controle te krijgen en hen weer kind te kunnen laten zijn. Wetenschappelijke modellen bewijzen immers dat de vierde golf veel lager was geweest indien we afgelopen zomer al hadden kunnen starten met vaccineren van jonge kinderen. Andere modellen voorspellen met overtuiging een veel lagere vijfde (Omicron)golf indien we én de jonge kinderen vaccineren én de vaccinatiegraad bij volwassenen verder optrekken. Pas gevaccineerde 5-tot 11-jarigen lopen ongeveer 76 % minder kans om besmet te worden met Omicron, zo blijkt uit recente cijfers van de staat New York (VS).
 

Moeten kinderen gevaccineerd worden omdat er volwassenen zijn die zich niet willen laten vaccineren?

Het klopt dat we misschien niet in deze situatie waren beland indien de vaccinatiegraad bij volwassenen hoger zou zijn. De scholen staan zwaar onder druk en daarom starten we beter met vaccineren, ook bij jonge kinderen.


Welk vaccin wordt gebruikt?

Er is een kindervaccin ontwikkeld door Pfizer. Dit vaccin bevat slechts 1/3 van de dosis van het volwassen vaccin, wat voldoende blijkt voor een sterk immuunantwoord. Ons land beschikt over voldoende kindervaccins om alle kinderen die dit wensen te vaccineren.


Heeft het vaccin bijwerkingen?

Lichte bijwerkingen zijn mogelijk: roodheid, een beetje zwelling en pijn ter hoogte van de prikplaats. We zien deze bijwerkingen minder bij kinderen dan bij volwassenen.

Vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, koorts, spierpijnen en gewrichtspijnen zien we bij kinderen weinig voorkomen.

Ernstige bijwerkingen zijn er niet. Er zijn intussen miljoenen kinderen gevaccineerd zonder 1 ernstige bijwerking. Bij de adolescenten wordt 1 mogelijk ernstige bijwerking gezien, met name een ontsteking van de hartspier. Meestal kent ook dit een mild verloop. Bij jonge kinderen werd dit nog niet vastgesteld. Sowieso is de kans op hartspierontsteking een pak groter door COVID door te maken dan door vaccinatie.


Wat weten we over lange termijn bijwerkingen van de vaccinatie ?

Die kennen we inderdaad nog niet, maar we weten wel dat er geen enkel ander vaccin is dat lange termijn bijwerkingen heeft. We zijn er om die reden van overtuigd dat we deze lijn kunnen doortrekken voor het COVID-vaccin.

We weten ook al dat vaccinatie tegen COVID geen vruchtbaarheidsproblemen geeft bij volwassenen. We zien wel bij 20% van de mannen die COVID doormaken tijdelijk een verminderde spermakwaliteit, maar na vaccinatie ziet men dit niet.


Is het vaccin doeltreffend?

Zeer zeker. Er zijn wetenschappelijke studies die bewijzen dat het immuunantwoord bij kinderen zeer goed is, zelfs met de dosis die 3x lager ligt dan de dosis bij volwassenen.
 

Gaat het vaccin beschermen tegen de Omicron-variant?

Ja. Men schat dat 50% van de kinderen in het lager onderwijs in ons land reeds COVID hebben doorgemaakt. Studies hebben aangetoond dat als je COVID hebt doorgemaakt én vervolgens gevaccineerd wordt, je zeer immuun bent en er zo een goede dam zal opgebouwd worden tegen de Omicron-variant. Wanneer je COVID hebt doorgemaakt met een eerder type en niet gevaccineerd bent, ben je in principe niet beschermd tegen een infectie door Omicron.
Als we wachten op een aangepast vaccin voor de Omicron variant, dan komen we vast en zeker te laat voor de vijfde golf


Waar en wanneer gaat mijn kind gevaccineerd worden?

De vaccinaties zullen in de vaccinatiecentra gebeuren, 2 vaccins met een interval van 3 weken. Een boostervaccin komt er niet volgens de huidige gegevens.

Men hoopt alle kinderen van wie de ouders vaccinatie wensen tegen eind februari volledig gevaccineerd te hebben. De kinderen met risicoprofiel kunnen met voorrang aangemeld worden voor hun vaccinatie.

Tussen het covid vaccin en andere klassieke vaccinaties dient geen bepaald interval gerespecteerd te worden


Hoe lang moet het vaccin uitgesteld worden als mijn kind besmet is door Corona of in quarantaine zit?

In geval je kind een positieve PCR-test heeft en symptomen heeft van COVID dient de vaccinatie uitgesteld te worden tot 14 dagen na verdwijnen van alle symptomen.

Test je kind positief maar heeft het geen symptomen, dan is uitstel slechts nodig tot 14 dagen na de positieve test.

Is je kind of zijn/haar ouders in quarantaine maar is de PCR-test negatief, dan hoeft uitstel slechts tot na afloop van de quarantaine.


Wat als mijn kind net geen 5 jaar is of bijna 12?

We starten pas met vaccineren vanaf de vijfde verjaardag.

Als je kind 11 jaar is en net geen 12 kiezen we toch voor het kindervaccin. Wanneer je kind 12 wordt tussen dosis 1 en 2 gebruiken we ook voor de tweede prik het kindervaccin.

Kinderen jonger dan 12 die het gewicht hebben van een volwassene worden toch gevaccineerd met het kindervaccin, aangezien hun immuniteit identisch is aan die van hun leeftijdsgenootjes en verschilt van die van volwassenen. De dosis wordt immers bepaald door hun immuunsysteem en niet door het gewicht van het kind.
 

Welke kinderen kunnen niet gevaccineerd worden?

Enkel bij zeer ernstige acute levensbedreigende reacties na eerdere vaccinatie met eender welk vaccin kan het zijn dat we niet mogen vaccineren. Neem hiervoor contact op met je arts. Kinderen met stuipen, epilepsie, astma of ernstige voedselallergie kunnen veilig gevaccineerd worden.


Wat als ik meer dan 1 kind heb in deze leeftijdscategorie, zullen zij samen uitgenodigd/gevaccineerd worden?

In de vaccinatiecentra van het Waasland (Beveren, Lokeren, Sint-Gillis-Waas en Sint- Niklaas) boeken ouders zelf de afspraak voor hun kind. Dit heeft als voordeel dat verschillende kinderen van hetzelfde gezin op eenzelfde of aansluitend moment gevaccineerd kunnen worden.

 

Een afspraak boeken doe je via de code die je hebt ontvangen op je uitnodigingsbrief op www.laatjevaccineren.be/registratie.

Heb je geen uitnodigingsbrief gekregen? Dan kan je voor je kind de vaccinatiecode ook online terugvinden via myhealthviewer.be.