Alles over de kostenvergoedingen voor vrijwilligers

Forfaitaire kostenvergoeding

Vrijwilligers die komen helpen in het vaccinatiecentrum krijgen een kostenvergoeding. Dit is geen verloning, een vrijwilliger "verdient" dus niets. De vergoeding dekt de eventuele kosten die de vrijwilliger maakt wanneer hij/zij komt helpen. Omdat dit geen verloning is, krijgt de vrijwilliger een vast bedrag per dag dat hij/zij komt helpen, onafhankelijk van hoe lang de vrijwillger die dag helpt.

Maximum bedragen

Vrijwilligers mogen niet meer kostenvergoeding ontvangen dan deze bedragen: 

  • Maximaal €35,41 per dag
  • Heel kalenderjaar 2021 samen niet meer dan €2600,90

Wanneer een vrijwilliger over deze maxima gaat, worden alle (ook voorgaande) inkomsten uit vrijwilligerswerk belastbaar en moeten dan opgenomen worden in je belastingaangifte. Dit is dus te vermijden.

Let op: indien je ergens anders ook een kostenvergoeding krijgt voor vrijwilligerswerk, moet je dit samentellen. De maximale bedragen gaan dus niet enkel over het vrijwilligerswerk in de vaccinatiecentra.

De situatie voor de vrijwilligers van ELZ Vlaamse Ardennen

Wij hebben er in de vaccinatiecentra voor gekozen om onze vrijwilligers de maximale vergoeding per dag toe te kennen: €35,41. 

Dit wil zeggen dat een vrijwilliger maximaal 73 dagen (2600,9 / 35,41) kan komen helpen. Wanneer je ergens anders een kostenvergoeding ontvangt voor vrijwilligerswerk, moet je dat bedrag er eerst aftrekken.

Wil je graag meer dan 73 dagen komen helpen, laat het ons dan even weten. Indien jij dit wil, kunnen we jou een lagere (of geen) kostenvergoeding toekennen.

Op die manier kan je dan meer dagen komen helpen. Dit doen we uiteraard enkel op jouw uitdrukkelijke vraag.

Hoe en wanneer ontvang je de kostenvergoeding

De kostenvergoeding zal op het einde van elke maand overgemaakt worden. Hier kan één tot twee weken vertraging op zitten omdat we elke maand heel veel shifts te verwerken hebben. Wanneer een betaling gebeurd, krijg je via e-mail een overzicht van Acerta.

 

Op deze website vinden jullie alle bijkomende informatie over de vergoedingen: https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/kostenvergoedingen