AV ELZ Scheldekracht

De AV is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vzw. De AV is onder meer bevoegd voor de goedkeuring van het ontwerp van begroting, de goedkeuring van de jaarrekening, het beslissen over de mogelijke uitsluiting van een lid, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vzw, de omzetting van de vzw, het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid, het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vzw, het benoemen en het afzetten van bestuurders, het bepalen van de bezoldiging van de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, …

Binnen de AV maken we een onderscheid tussen stemgerechtigde en toegetreden leden

De zorgraad stelt een lidmaatschap o.b.v. engagement voor.

 

Dat wil zeggen dat:

  • alle natuurlijke personen die als eerstelijnspartner werkzaam zijn in het werkingsgebied van de vzw ('werkzaam zijn binnen de eerstelijnszone’ vatten we ruim op);

  • die het "gedragscharter AV ELZ Scheldekracht" onderschrijven;

  • én op jaarbasis minstens één forum bijwonen;

  • én actief deelnemen aan minstens één werkatelier (Lees meer over de werkateliers in het artikel Kriebelt het?);

een kandidaatstelling tot stemgerechtigd lid van Eerstelijnszone Scheldekracht vzw schriftelijk kunnen richten aan de voorzitter (via info@elzscheldekracht.be, t.a.v. Kristof Galle).

 

Dat wil zeggen dat:

  • alle natuurlijke personen die als partner werkzaam zijn in het werkingsgebied van de vzw ('werkzaam zijn binnen de eerstelijnszone’ vatten we ruim op);

  • die het "gedragscharter AV ELZ Scheldekracht" onderschrijven;

  • én op jaarbasis minstens één forum bijwonen;

  • (deelname aan een werkatelier is wenselijk)

een kandidaatstelling tot toegetreden lid van Eerstelijnszone Scheldekracht vzw (niet stemgerechtigd) schriftelijk kunnen richten aan de voorzitter (via info@elzscheldekracht.be, t.a.v. Kristof Galle).

 

Vragen bij dit lidmaatschap? Stel deze gerust via info@elzscheldekracht.be!