Babbelgoeste 2022

Wat is Babbelgoeste?

De afgelopen maanden is er meer aandacht en begrip ontstaan dat ook jongeren met eenzaamheid te maken krijgen. Naarmate de coronacrisis langer duurt worden er steeds meer zorgen geuit over de mentale veerkracht onder jongeren en de impact op hun welzijn. 

Jongeren die al kwetsbaar waren vóór het uitbreken van de coronacrisis hebben vaak meer last van mentale problemen zoals eenzaamheid. Dit zijn jongeren met bijvoorbeeld een handicap of beperking, een onstabiele thuissituatie of jongeren die al depressieve- of angstgevoelens hadden. 

Binnen de Eerstelijnszone Houtland en Polder - die de gemeenten Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout omvat - willen wij in 2022 opnieuw aan de slag met het project Babbelgoeste.

Kerncijfers 
Verschillende studies en onderzoek laten zien dat de eenzaamheid onder jongeren (16- 23 jaar) sterk is toegenomen tijdens de coronacrisis. Wist je dat in België ruim 50% van de jongeren en twintigers zich frequent eenzaam voelt en aangeeft mentale problemen te ervaren? Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling lijdt hieronder. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden wordt op een laag pitje gezet. Op lange termijn kan dit gevolgen hebben op het opnieuw leggen van sociale contacten.

Concept

  •  We willen de coronacrisis als momentum aangrijpen om nieuwe kansen te bieden aan jongeren. Het contact met leeftijdsgenoten is belangrijk voor het ontwikkelen van de eigen identiteit en mentale kwetsbaarheid moet bespreekbaar zijn. Graag willen we als vzw, samen met het netwerk in de eerste lijn, investeren in: acties om de mentale gezondheid van jongeren bespreekbaar te maken: via groepssessies & vorming, die we idealiter organiseren in onderwijs- of vrije tijdscontext

  • Training voor professionals die buiten de context van zorg en welzijn werkzaam zijn en op regelmatige basis in aanraking komen met jongeren (jeugdwerkers, jeugdleiding, sportcoaches, leerkrachten …). We zetten in op een versterking van de vaardigheden & voelsprieten van deze partners en maken de link met het bestaande aanbod.

Babbelgoeste voorkant

Aanbod 2022

Dit jaar gaan we met veel enthousiasme terug aan de slag met ons project Babbelgoeste, dit jaar specifiek gericht op jongeren (3de graad secundair onderwijs).

Vanaf juni tot december 2022 bieden wij een aanbod van workshops en vormingen aan over mentaal welzijn: 

  1. Aanbod intermediairs (jeugdwerkers, vrijwilligers, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ...)

  2. Lessenpakket Take Off voor jongeren 

  3. Infomobiel van Te Gek!

Scholen die de infomobiel willen inboeken kunnen een terugbetaling van €300 aanvragen via de Eerstelijnszone Houtland en Polder.