Begeleidingscommissies ontslagmanagement Vitaz in het Waasland

Begeleidingscommissies ontslagmanagement Vitaz

Vanuit het ziekenhuis Vitaz worden 3x per jaar begeleidingscommissies georganiseerd met de thuiszorg en de woonzorgcentra.

Deze begeleidingscommissies vormen een uniek platform waarin de partners van het ziekenhuis, thuiszorg en woonzorgcentra elkaar ontmoeten met als doel in actieve participatie, de krachten te bundelen in het overleg en het streven naar verbetermogelijkheden m.b.t. continuïteit van zorg.

Transmurale zorg en het beogen van naadloze overgang  tussen de ziekenhuisopname en het thuis(vervangend) milieu, worden hierbij vooropgesteld.

Ook de eerstelijnszones Waasland zijn partner in dit overleg.

 

Indien u meer informatie wenst of eventueel interesse heeft om deel te nemen met uw organisatie aan deze begeleidingscommissies, kan u hiertoe contact opnemen met Katrien Brusselmans , referent ontslagmanagement Vitaz.

Contact: katrien.brusselmans@vitaz.be