Bekendmaking Regionaal Aanspreekpunt Zuid-West-Vlaanderen (RAP)

De bestrijding van de COVID-19 pandemie wordt op veel fronten gevoerd, niet alleen op federaal en Vlaams niveau maar ook lokaal en regionaal niveau. Hierbij stellen we u op de hoogte van de oprichting van het Regionaal Aanspreek Punt (RAP) m.b.t. COVID-19.

In de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn er drie informatie- en communicatiekanalen betreffende de COVID-19 bestrijding, namelijk:

 • Regionaal aanspreekpunt ZW-Vlaanderen
  Het takenpakket van het RAP bestaat uit:

  • Mobiliseren van de partners binnen ZW-Vlaanderen
  • Vraag en aanbod afstemmen qua materiaal en ondersteuning
  • Advies verlenen over de te nemen maatregelen bij een uitbraak
  • Sensibilisering bevorderen in het kader van contactonderzoek
  • Informatie en gegevens uitwisseling tussen de relevante actoren
 • Lokaal COVID-19 team
  Binnen elke ELZ (Kortrijk, Waregem en Menen) situeert zich een Lokaal COVID-19 team waarbij men streeft naar het beheersen van uitbraken en advies formuleert.  Contactpersonen:
 • Contact opsporing W13
  W13 werkt samen met de Eerstelijnszones regio Kortrijk, Waregem en Menen en staat in voor:
  • Contact-  en bronopsporing in de regio ZW-Vlaanderen
  • Organisatie en coördinatie van huisbezoeken

Het Regionaal Aanspreek Punt Zuid-West-Vlaanderen

De vaststelling dat er nog heel wat vragen leven bij zorgprofessionals en organisaties over de aanpak van COVID-19 heeft geleid tot het oprichten van het Regionaal Aanspreek Punt (RAP) Zuid-West-Vlaanderen. Het RAP wordt bemand door een team van stafmedewerkers, waarbij dagelijks overleg is met 3 medische experten (1 per ELZ) en het team van contactopsporing (W13). Het RAP krijgt ook ondersteuning van de multidisciplinaire lokale COVID-19 teams per Eerstelijnszone.

Wat kan het RAP voor u als zorgprofessional en/of -organisatie betekenen?

 • Voor alle specifieke COVID-19 gerelateerde vragen (advies m.b.t quarantaine, info over richtlijnen en sensibilisering, persoonlijk beschermingsmateriaal,…) kunt u terecht bij het RAP. Wij proberen zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag te formuleren.


Wij zijn 7 op 7 van 8u00 tot 20u00 bereikbaar.

Telefoon : 0456/17 31 33

Email: corona@zw-vl.be                                                                       

Voor vragen m.b.t. contactopsporing kan u terecht bij W13:

contactopsporing@welzijn13.be

Werkingsgebied (RAP en W13 contactopsporing)

 • Eerstelijnszone regio Kortrijk: Harelbeke, Kortrijk, Kuurne
 • Eerstelijnszone regio Menen: Menen, Wervik, Wevelgem
 • Eerstelijnszone regio Waregem: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Zwevegem

Contact:

Voor algemene vragen kunnen burgers surfen naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar  0800 14 689.

Extra info ‘situering’

De Vlaamse Regering keurde op 10 september 2020 een besluit goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken met:

 • een preventieve aanpak
 • doorgedreven lokale contactopsporing
 • ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen

Meer informatie vind je via volgende link: Agentschap Zorg en Gezondheid

Op regionaal niveau werken de zorgraden van de eerstelijnszones regio’s Kortrijk, Menen en Waregem samen om volgende opdrachten vanuit de Vlaamse Regering i.k.v. het indijken van de heropflakkeringen te realiseren:

 • uitbraken van COVID-19 beheersen
 • vraag en aanbod op elkaar afstemmen
 • sensibiliseren

Hierbij werken de zorgraden nauw samen met zorg- en welzijnsactoren, de lokale besturen, W13 (staat o.a. in voor contactopsporing), de noodplanambtenaren, de medisch experten,…