Beleidsdoelstellingen Schelde-Leie

Overzicht strategische en operationele doelstellingen 

Strategische doelstelling 1: Versterken van de eerstelijn

Operationele doelstelling 1.1

Buurtsignalisatie en buurtwerking

Operationele doelstelling 1.2

Dementiezorg aan huis

Operationele doelstelling 1.3

Valpreventie thuis

Strategische doelstelling 2: Samenwerking tussen de eerste en de tweedelijn versterken

Operationele doelstelling 2.1

Transmurale zorg

Operationele doelstelling 2.2

Een uniform medicatieschema

 

Meer informatie over de afzonderlijk doelstellingen