Beleidsplan ELZ Regio Aalst 2022-2025

Vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) kregen de eerstelijnszones de opdracht om de oorspronkelijke beleidsplannen te evalueren en herbekijken. Dit met als doel om te taken die we vanuit VAZG toebedeeld krijgen in kader van de covid-19 pandemie, hervorming geestelijke gezondheidszorg,... mee op te nemen in ons toekomstig beleid.

Eerstelijnszone Regio Aalst heeft van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om het oorspronkelijke beleidsplan grondig te herwerken en te streven naar een beleid met een duidelijke visie dat opgebouwd wordt vanuit stevige fundamenten.

De drie strategische doelstellingen waar we de komende jaren rond werken zijn:

  1. De eerstelijnszone als strategische netwerkpartner
  2. De eerstelijnszone beschouwt PZON en mantelzorgers als gelijkwaardige partners in haar werking
  3. De eerstelijnszone stimuleert de implementatie van geïntegreerde zorg
ELZ AALST

TERUG