Beleidsplan van onze zone

Hier vindt u het beleidsplan terug van onze zone! 
Hierin vindt u onze missie en visie en verschillende beleidsdoelstelling terug.