Beschikbaarheid persoonlijk Beschermingsmateriaal apotheken

  • 28 mei 2020

We horen nog regelmatig dat er nog altijd tekorten zijn aan beschermingsmaterialen. Daarom hebben we aan de Oost-Vlaamse apothekers gevraagd om te melden welke beschermingsmaterialen zij nog in voorraad hebben.

Aandacht: De lijst wordt regelmatig bijgewerkt, maar het verdient aanbeveling om eerst met de apotheker contact op te nemen om de beschikbare hoeveelheden te checken.

De informatie in deze lijst is op basis van wat de apothekers hebben doorgegeven.

Via deze link kom je op de website van apothekersvereniging KOVAG terecht, bij de lijst van apotheken die hebben laten weten welke beschermingsmaterialen zij nog in voorraad hebben. Deze staan gesorteerd per postcode.