Bestuursorgaan ELZ Antwerpen Centrum

Op de stichtingsvergadering van vzw ELZA Centrum van 14 november werden de bestuurders aangesteld. Het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone bestaat uit afgevaardigden van volgende clusters:

 

Clusters Zorgraad

Zij gaan aan de slag om ELZ Antwerpen centrum verder vorm te geven! De vooruitgang wordt steeds afgetoetst met de Algemene Vergadering en het Veranderforum.

Cluster Gezondheidszorg

Discipline

Naam

Huisarts

Nicolaas Vanderhoydonck

Apotheker

Geert Van de Voorde

Thuisverpleging

Christophe Geldof

Psycholoog

Yannic van Gils

Kinesitherapie

Bjorn Camerlynck

Vroedvrouw

Anna Warmenbol

Cluster Welzijn

Organisatie

Naam

WZC

Elke Raman (GZA woonzorggroep)

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Yolis Van Dorsselaer (Vleminckveld)

Zorgbedrijf Antwerpen

Veerle Verheyen

DMW Ziekenfondsen

Linsey Vanderaerden (DMW OZ)

CAW

Monique Gauquie

Cluster Persoon met zorg- en ondersteuningsnood

Organisatie

Naam

Burgervereniging

Koen Kuylen (Zorgzame Straten)

Vereniging voor Mantelzorgers

Pascale Buytaert (Steunpunt Mantelzorg)

Vereniging waar armen het woord nemen

Eric Joris (PSC Open huis)

Cluster Lokale Besturen

Organisatie

Naam

Afdeling Welzijn Stad Antwerpen

Daan Sanders

Kabinet gezondheids- en seniorenzorg

Indrit Belkovi

Kabinet sociale zaken

Heiko van Muylder

Afdeling maatschappelijke hulp stad Antwerpen

Jonathan Mortelmans

Optionele partners

Organisatie

Naam

Ondo

Wim De Rop

SaRA-netwerk & ZNA

Mario Barremaecker

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

Bernadette Van Beurden

 

Groepsfoto Zorgraad ELZ Antwerpen Centrum

Voorzitter

Geert Van de Voorde uit de cluster gezondheidszorg zal optreden als voorzitter.

Wij danken het veranderteam en het bestuursorgaan voor al het voorbereidende denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid!