Bestuursorgaan ELZ Voorkempen

Cluster Lokale Besturen

Vertegenwoordiging  Naam Organisatie
Lokaal bestuur Brecht Liselotte Hofmans Lokaal bestuur Brecht
Lokaal bestuur Malle Wendy Verheyen Lokaal bestuur Malle
Lokaal bestuur Zandhoven en Schilde Sofie Pareit Lokaal bestuur Zandhoven
Lokaal bestuur Zoersel Janne Verstrepen Lokaal bestuur Zoersel
Lokaal bestuur Wijnegem Marleen Patteet Lokaal bestuur Wijnegem
Huis van het Kind Emma Lambregts Huis van het Kind Voorkempen

 

Cluster Gezondheidszorg

Vertegenwoordigd Naam Organisatie/discipline
Huisartsenkringen HVV, HVMZZ en HAK Brecht Jessy Hoste  Huisarts 
Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen Vicky Van Camp (voorzitter ELZ Voorkempen) Apotheker
Diensten voor thuisverpleging en vroedkundigen Suzy Willems Thuisverpleegkundige
Psychologen Voorkempen  Paul Bosiers Psycholoog
Verbond der Vlaamse Tandartsen Christine Van Meir Tandarts
Kinekring Voorkempen, Diëtisten, Podologen  Pieter Poriau Kinesitherapeut 

 

Cluster Welzijn

Vertegenwoordiging Naam Organisatie

Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, groepen van assistentiewoningen en centra voor herstelverblijf

Jan Flament  Woonzorgcentrum ter Bleeke, Malle 
Lokale dienstencentra Frank Willemen  Welzijnscampus Sint Maria, Brecht 
Centra voor Algemeen Welzijnswerk  Tom Van de Geuchte CAW Antwerpen
Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg An Laureyn  Ferm Thuiszorg
Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen Linsey Vanderaerden  Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
Sociale diensten OCMW Jannick Exteens Lokaal bestuur Schilde 

 

Cluster Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood

Vertegenwoordiging  Naam Organisatie
Diensten oppashulp  Lauren Denis i-mens
Diensten oppashulp Dine Lefevre

Samana

 

Optionele partners

Vertegenwoordiging Naam Organisatie
Geestelijke Gezondheidszorg  Chris Anthonis Emmaus vzw - PC Bethanië
Voorzieningen voor Personen met Handicap Marijke De Maeyer Dienst Ondersteuningsplan Provinicie Antwerpen vzw
Algemeen Ziekenhuis Raf Molkens  AZ Voorkempen 
Vereniging waar armen het woord nemen Emelie Eeckelaert  De Schakel vzw