Betaalbare psychologische zorg vanaf 1/09/2021

  • 11 augustus 2021

Een nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggend psychische aandoening.

Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn, vooral psychologisch, door de COVID-19-pandemie.

Een completer zorgaanbod, een bijna verviervoudigd budget

De nieuwe overeenkomst vormt een aanvulling op wat reeds bestaat op vlak van geestelijke gezondheidszorg. Vanaf dit jaar stijgt de begroting van 39 naar bijna 152 miljoen euro, wat bijna vier keer meer dan in 2020 is.

De nieuwe overeenkomst maakt deel uit van het protocol "geestelijke gezondheidszorg" met de gefedereerde deelentiteiten in november 2020. Het houdt rekening met de aanbevelingen van de bijeenkomsten van de "Transversale overeenkomstencommissie voor de geestelijke gezondheid ", die een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheid bevordert.

Organisatie van psychologische zorg

De zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën: patiënten kunnen gebruik maken van het netwerk "kinderen en adolescenten" (jonger dan 23 jaar) of van het netwerk "volwassenen" (ouder dan 15 jaar). Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jonge of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

De financiering van deze zorg is eveneens georganiseerd volgens 2 types van eerstelijnspsychologische zorg:

  • Psychologische zorg in de eerste lijn: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.
    Kinderen en adolescenten (-23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
    Volwassenen (+15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg: voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.
    Kinderen en adolescenten (-23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden. Volwassenen (+15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies.

De netwerken geestelijke gezondheidszorg krijgen een coördinerende en trekkende rol in de uitbouw van beide zorgfuncties. In een officieel document erkent Minister Beke de kracht van de zorgraden en vraagt hen een engagement tot samenwerking aan te gaan. Zo zouden de zorgraden aanspreekpunten vormen voor de netwerken geestelijke gezondheid om de twee zorgfuncties lokaal te implementeren.groepssessies.

Lees meer