Bevraging Corona en systeemfouten inzake asiel en migratie

  • 27 april 2020

Uit elke crisis kunnen we leren. Ook uit deze! Wat loopt er in deze coronatijden grondig fout inzake asiel, migratie, huisvesting van vluchtelingen, racisme en intercultureel samenleven en welke goede praktijken zijn er? Vul de bevraging van Orbit vzw in.