Bewegen op verwijzing – toelage ‘participatie en sociale activering’ voor OCMW-gebruikers

  • 25 februari 2021

Bewegen Op Verwijzing financieel nog toegankelijker voor OCMW-gebruikers

De persoonlijke bijdragen van Bewegen Op Verwijzing komt in aanmerking voor de toelage Participatie en Sociale Activering voor OCMW-gebruikers. Dat is bevestigd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Dat maakt dat er voor deze deelnemers een financiële barrière weg kan vallen. Hun persoonlijke bijdrage kan immers door deze toelage terugbetaald worden. De concrete regeling dient per lokaal bestuur afgestemd te worden.

Deze uitgaven kunnen ondergebracht worden onder de rubriek  ‘Individuele acties – Deelname aan sociale, sportieve of culturele activiteiten’ (art.2, §1,1° van het KB).  Men mag het gebruik van de toelage niet beperken tot personen die recht hebben op een leefloon (of een andere sociale uitkering). Personen die geen recht hebben op leefloon maar toch een beroep doen op een dienstverlening van het OCMW (voorbeelden: kinderdagverblijf, poetshulp, thuismaaltijden, woonzorgcentrum, serviceflats, advies en administratieve hulp met uitkeringen en formaliteiten, budgetbegeleiding, energiefonds,  art.60,…) of die bij het OCMW slechts één enkele tussenkomst aanvragen in het kader van deze toelage (bijvoorbeeld: aanvraag voor ten laste neming van een sportabonnement,…) kunnen dus eveneens van deze maatregel genieten.

In de meeste gevallen is er een maximum bedrag dat een persoon per jaar kan gebruiken in het kader van deze toelage. Het lokaal bestuur kan beslissen om een deel van dat budget exclusief voor Bewegen Op Verwijzing te voorzien.

(bron nieuwsbericht: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw)