Bewegen Op Verwijzing (BOV) ELZ Waasland

banner BOV coaches sept 2022 Waasland

Pilootproject Bewegen Op Verwijzing (BOV)

Disciplines uit zorg en welzijn die een link met het preventielandschap hebben, mogen via het pilootproject ook doorverwijzen naar de Bewegen-Op-Verwijzing coach, waar het voorheen enkel de arts was. Ben je (sociaal) verpleegkundige, apotheker, kinesitherapeut, diëtist, psycholoog, vroedvrouw, maatschappelijk of sociaal werker? Of heb je een beroep in zorg/welzijn dat aanleunt bij het preventielandschap? Dan kan je uw cliënt/patiënt het bewegen-op-verwijzing project aanbieden en rechtstreeks doorverwijzen naar een lokale BOV coach. Hij/zij maakt dan een beweegplan op maat aan, net idem zoals dit gebeurt wanneer een arts de doorverwijzing zou doen. Bij vragen kan de BOV coach de huisarts ook steeds consulteren, zodat alles veilig en onderbouwd verloopt. 

 

Opmerking bij afbeelding: ook beroepen in zorg/welzijn welke aanleunen bij het preventielandschap

 

BOV doorverwijzers pilootproject

E-learning

Wens je alle info over dit project, volg dan de e-learning. Deze is opgedeeld zodat je makkelijk de info gericht kan lezen.

Verwijsbrief

Een patiënt/cliënt doorverwijzen voor meer beweging?

Bij welke aandoening schrijf ik veilig bewegen voor? 

Lees meer

Bestelling promomateriaal pilootproject

Ben je een zorgverlener die mag doorverwijzen en wens je promomateriaal te ontvangen?

Vorming motiverende gespreksvoering (13 september 2022)

-> Krijg inzicht in weerstand, laat je inspireren en denk actief na over je (motiverende gespreks)vaardigheden. Ontdek dat we als zorgverlener wél heel wat in onze macht hebben om weerstand te verkleinen en motivatie te ontlokken.

Kon jij er niet bijzijn? Herbekijk hier alvast de presentatie (PPT) en opname.

pdf bestand220913 BOV motiverende gespreksvoering Hoe breng ik m'n patiënt in beweging.pdf (4.25 MB)

Herbekijk: Motiverende gespreksvoering: hoe krijg ik iemand in beweging? Analyse en handvatten.

Bewegen Op Verwijzing: Praktische vorming 11/10/2021 (met uitgebreid verslag: wat, waarom, wie, hoe + lokale info)

Op maandag 11 oktober 2021 organiseerde ELZ Waasland een  praktische vorming voor zorgverleners die vanaf nu ook mogen doorverwijzen: apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk en sociaal werkers; én intussen ook alle disciplines uit zorg en welzijn die een link met het preventielandschap hebben. 

Het eerste deel van de presentatie schetst de algemene context. In het tweede deel van de presentatie wordt heel concreet toegelicht hoe zorgverleners kunnen doorverwijzen (digitaal en niet-digitaal). 

pdf bestand21 10 11 BOV pilootproject lokale toelichting.pdf (2.86 MB)

Project 'Bewegen Op Verwijzing' (BOV)

Nood

Het bevorderen van een gezondere levensstijl bij volwassenen. 

Doelgroep

Alle 18+ers van de Wase eerstelijnszones die de beweegnorm niet halen en zelfstandig wonen.

Sedentaire levensstijl: mensen hebben (beroepsmatig) vaak een zittende levensstijl waardoor er extra nood is aan beweging

Gezondheidsrisico’s: mensen met 1 of meerdere ziektebeelden zoals overgewicht, diabetes, hypertensie (hoge bloedruk), hart- en vaatziekten, longziekten, angststoornissen, psychosomatische klachten, artrose, …   willen we ondersteunen

Mensen met een verhoogd valrisico zoals ouderen

Beoogde impact

Een verhoogd bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van niet of te weinig beweging

Een blijvende gedragsverandering waarin meer bewegen deel uitmaakt van het dagelijkse leven van de deelnemer

Financieel

Prijzen zijn idem voor mensen met en zonder verhoogde tegemoetkoming :

gratis intakegesprek voor iedereen (de BOV-stuurgroep neemt dit voor haar rekening)

Opvolggesprek individueel: 1€ per kwartier

Opvolggesprek in groep: 0,5€ per kwartier

Deze prijzen gelden tot eind 2022.

Contacteer

Kennismaking

Wil je graag al eens kennis maken met onze BOV-coaches? Surf dan naar onze facebookpagina: Bewegen Op Verwijzing Waasland