Bewegen Op Verwijzing in ELZZORA

  • 11 augustus 2021

Sinds begin 2021 kunnen alle artsen doorverwijzen naar Bewegen Op Verwijzing. Vanaf september 2021 zullen een aantal Eerstelijnszones starten met een pilootproject waarbij het mogelijk is dat heel wat zorgverleners kunnen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing coach. Klik hier voor meer algemene informatie over Bewegen Op Verwijzing.

De coaches voor Eerstelijnszone ZORA:

BOV coaches ELZZORA 2

Hanne Mahieu

0494 66 60 57       

zrm.hanne@bewegingopverwijzing.be   

  BOV coaches ELZZORA 1.

Sabine Lambers

0494 59 85 13

zrm.sabine@bewegingopverwijzing.be