Bezoek psycholoog wordt goedkoper

  • 23 augustus 2021

Vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijnspsychologische zorg gecoördineerd versterkt voor het hele land. Belangrijke middelen van het RIZIV worden verstrekt via 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.

Dit is het resultaat van een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de hele sector van de geestelijke gezondheidszorg.

Deze nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggend psychische aandoening. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn, vooral psychologisch, door de COVID-19-pandemie.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van het RIZIV.