Bijna 94% van de zorgverleners in regio Scheldekracht is gevaccineerd

  • 2 augustus 2021

Maar liefst 92% van alle Vlaamse zorgaanbieders in de eerste lijn is volledig gevaccineerd. Binnen onze regio Scheldekracht* is dit wel bijna 94%! 

(*de regio “Eerstelijnszone Scheldekracht” omvat de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke)

Zorgverleners kiezen voor het vaccin

De zorgverleners die in de eerste lijn werken, werden prioritair gevaccineerd in de vaccinatiecampagne. Deze zorgverleners werden uitgenodigd op basis van de lijsten van de FOD Volksgezondheid, aangevuld door lijsten van gemandateerde werkgevers, beroepsverenigingen en beperkt aangevuld met lijsten van liaisons en populatiemanagers. Er is getracht om de lijst zo zuiver mogelijk te krijgen en de actieve zorgverleners te selecteren. 

Uit het overzicht van de beroepsgroepen blijkt de vaccinatiegraad zeer hoog. Binnen onze zone waren de percentages telkens ook nog eens hoger dan het Vlaams gemiddelde:

  • Artsen (97,4%)
  • Apothekers (96,5%)
  • Tandartsen (98,3%)
  • Verpleeg- en vroedkundigen (92,9%)

Bijkomende acties

Om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na te streven, werd al een bijkomende mailing verstuurd naar de voorzieningen en sectoren van de Vlaamse welzijns- en zorgsector om de vaccinatie tegen COVID-19 bij het personeel te stimuleren. Mensen die nog niet werden gevaccineerd, kunnen ingaan op de inhaalvaccinatie die momenteel volop loopt. Ook mensen die eerder geweigerd hebben, kunnen hun weigering intrekken en een nieuwe uitnodiging ontvangen. 

Daarnaast zal de lijst van de groepen van zorgverleners aan de populatiemanagers per eerstelijnszones bezorgd worden. Zij zullen dan aan de slag kunnen gaan om per sector bijkomende acties te ondernemen. 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.