Blauwdruk oprichting vaccinatiecentra

  • 11 januari 2021

Zorg en Gezondheid heeft een blauwdruk (voorlopige versie) gemaakt voor het vaccinatiecentrum. Daarin vind je informatie over de timing, het grondplan, de criteria, de vaccinatielijnen en de personeelscapaciteit. Dit is geen finaal document, maar wel een werkdocument. Er wordt nog input toegevoegd over

  • Rollen (wie doet wat)
  • Medisch draaiboek
  • Farmaceutisch draaiboek

Tijdens de webinars (zie kalender) zullen we meer informatie en toelichting geven.