Buffercapaciteit revalidatieziekenhuizen en centra voor herstelverblijf in het kader van COVID-pandemie

  • 12 november 2020

Minister Beke nam het initiatief om de ziekenhuizen te ontlasten door extra buffercapaciteit te creëren via de erkende centra voor dagverblijf en de revalidatieziekenhuizen. De modaliteiten hiertoe worden toegelicht in een omzendbrief van 9 november 2020.

 

Bijlagen:

pdf bestand201110_845_EX100_Bijlage_Coördinaten revalidatieziekenhuizen.pdf (71 kB)

pdf bestand201110_845_EX100_Bijlage_Omzendbrief Agentschap Zorg en Gezondheid van 9 november 2020.pdf (144 kB)