CAVASa: apotheker en welzijn ELZ Waasland

 

 

CAVAsa in het Waasland

ELZ Waasland omarmt het pilootproject van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) genaamd #CAVAsa.

De naam #CAVAsa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers, CAW en VAN Samen” Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag ‘ça va’; of ‘Hoe gaat het?’. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt.

Zo worden lokale huisapothekers aanspreekpunten voor welzijnsvragen, welke ze dan gericht kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening ism het CAW. Hiervoor maken ze gebruik van aangeleverd ondersteuningsmateriaal en krijgen ze gepaste vorming (IPSA) aangeboden met gelegenheid tot tussentijdse focusgroepen. Om te kunnen deelnemen moet de apotheker zich wel registreren.

 

#CAVAsa 1.0: De eerste pilootperiode liep van september 2021 tem januari 2022 met 18 deelnemende apotheken uit onze 2 ELZ's NO en ZW.

#CAVAsa 2.0: De huidige pilootfase loopt van maart 2022 waarbij alle apothekers van onze 2 ELZ's zich kunnen registreren om deel te nemen. (in totaal nemen 34 eerstelijnszones van de 60 deel). De registratieperiode van het project loopt van juli 2022 tem januari 2023.

#CAVAsa 3.0 ?: Verder in 2023 zou dit project dan uitgerold worden over gans Vlaanderen en Brussel.

 

Het is de bedoeling om tijdens deze pilootperiodes te onderzoeken hoe apothekers onderling goede praktijken kunnen uitwisselen, en hoe deze samenwerking kan kaderen binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), zodat ook de diensten maatschappelijk werk (DMW) en ocmw's erbij betrokken worden. In de tweede pilootfase zijn eveneens 4 Wase pilootprojecten Zorgzame Buurten* goedgekeurd wat deze lokale buurten alleen maar kan versterken.

 

Doelstelling:

De einddoelstelling blijft om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar gepaste hulp.

Deze samenwerking draagt een steentje bij aan de buurtgerichte zorg en zorgzame buurten in onze Wase eerstelijnszones.

 

*Zorgzame Buurten: Gazometerwijk Sint-Niklaas; Buurtzorg 9160 centrum Lokeren; Stekene Boezjeert, centrum Stekene; LDC 't Achterpoortje Temse/Tielrode. 

 

Benieuwd naar de resultaten van CAVAsa 1.0 en info? Het Vlaams ApothekersNetwerk licht ze toe in 100 seconden of bekijkpdf bestandPoster PCNE Project #CAVAsa.pdf (367 kB) van de eerste pilootperiode.

 

Contact: karin.de.cleene@elzwaasland.be

 

CAVAsa logo met partnersZorgzame buurten Vlaanderen Logo   

 

Voor apothekers:

De inschrijvingen voor fase 2 lopen nog steeds. U kan zich makkelijk registreren via onderstaande link.