CAW’s ondersteunen bij psychosociale zorg

  • 12 november 2020

De CAW’s tonen hun solidariteit met de huisartsen en ondersteunen hen door patiënten met psychosociale noden over te nemen en op te volgen.

Het gaat om eerstelijnshulp voor psychosociaal welzijn, relationele problemen en familiaal geweld, nabestaanden en jongeren.

Patiënten kunnen digitaal aangemeld worden met het aanmeldingsformulier voor verwijzers.

Hoe werkt het?

  • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft daarbij de nodige achtergrondinformatie.
  • Een hulpverlener zal zeker binnen de 5 werkdagen contact opnemen met de cliënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste fysiek gesprek te plannen. Wanneer dat gelukt is, laat CAW dit via mail weten. CAW vraagt hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
  • Wanneer CAW na minstens 3 pogingen de cliënt niet kan bereiken, word de huisarts gecontacteerd via mail om hierover te informeren. Daarvoor vraag je als huisarts toestemming aan de cliënt. Dit geeft je de kans om dit opnieuw actief met jouw cliënt te bespreken.
  • Indien na vraagverheldering blijkt dat het CAW niet de meest geschikte dienst is om begeleiding of vervolghulpverlening aan te bieden aan deze cliënt, dan

- wordt dit gecommuniceerd aan deze cliënt;

- wordt desgevallend doorverwezen naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening;

- wordt er contact opgenomen met betrokken dienst- en hulpverlening, om advies hierover te duiden. Daarvoor wordt opnieuw toestemming gevraagd aan de cliënt.

Goede samenwerking is enkel mogelijk indien er goede communicatie is tussen betrokken diensten. Geef dan ook zeker aan op het aanmeldingsformulier of je al dan niet terugkoppeling wil over het voorgestelde vervolgtraject voor jouw cliënt. Hiervoor vragen we steeds toestemming aan cliënten.

Belangrijk!

  • CAW gaat ervan uit dat de cliënt uitdrukkelijk akkoord gaat met de aanmelding bij het CAW.
  • CAW gaat er bovendien van uit dat de cliënt op de hoogte is van de informatie die wordt doorgegeven in het aanmeldingsformulier en dat hij/zij hiermee akkoord gaat.

Dit online aanmeldingsformulier is niet de manier om aan te melden indien het gaat om een crisissituatie. In deze situaties neem je steeds telefonisch contact op met CAW. Men is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 17 uur.