CAW ondersteunt de slachtoffers van de overstromingen en hun familie

  • 8 september 2021

De eerste schok na de ongeziene wateroverlast is intussen voorbij, maar de emotionele verwerking schiet vaak pas later in gang. De dienst Slachtofferhulp van het CAW ondersteunt de slachtoffers en hun familie.

Ken je iemand die nood heeft aan emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie na deze ramp? Verwijs hen dan zeker door naar het CAW. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Neem contact op via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op slachtofferzorg.be.