Clusteroverleg ELZ Scheldekracht

Cluster Openbare Besturen en Huizen van het Kind

Deze cluster omvat een breed perspectief van alle levensdomeinen vanuit de regierol, met specifieke aandacht voor Huis van het Kind.

Clusteroverleg openbare besturen 10.09.2019

Cluster Gezondheidszorg

Bijdrage vanuit medisch en paramedisch aanbod. Deze cluster omvat een breed perspectief van alle levensdomeinen.

Clusteroverleg GHZ 27.06.2019

Cluster Welzijn

Breed perspectief van alle levensdomeinen.

Clusteroverleg welzijn 23.05.2019

Cluster PZON en MZ

Cluster personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood (PZON) en mantelzorgers (MZ)

Bijdrage is bieden van vertegenwoordiging en participatie voor de groep personen met zorg- en ondersteuningsnoden en de groep mantelzorgers. Binnen deze cluster zien we ook de niet-erkende mantelzorgverenigingen, personen die participeren in een lokale adviesraad,… ook aansluiten bij deze cluster om input te geven. Het is een opdracht voor deze cluster om te bepalen welke groepen allemaal vertegenwoordigd moeten kunnen worden binnen deze cluster.