cohortzorg in thuiszorg

  • 16 november 2020

Ons land wordt opnieuw erg getroffen door het COVID-19 virus en stelt de zorgsector alweer voor grote uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent ook de thuiszorg terug een stijging van het aantal COVID-19 patiënten.

De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid starten daarom cohortzorg in de thuissituatie terug op vanaf 30 oktober 2020. De COVID-19 patiëntenstroom zal opnieuw opgevangen worden in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden. Meer informatie vindt u eveneens op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg.

Vanaf 30 oktober 2020 kunnen nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Dit nummer wordt ook opnieuw open gesteld voor zorgvoorzieningen met ondersteuningsnoden. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

West-Vlaanderen

0800 11 831

Oost-Vlaanderen

0800 11 832

Antwerpen

0800 11 833

Limburg

0800 11 834

Vlaams-Brabant

0800 11 835