Cohortzorg Waasland

  • 9 april 2020

20/04/2020

Stand van zaken cohortzorg


Vandaag werd het provinciaal nummer 0800 11 832 gelanceerd voor cohortzorg.
In bijlage kunnen jullie de nota en de omzendbrief van Agentschap Zorg en Gezondheid terugvinden.

 

Wat is Cohortzorg?

Cohortzorg houdt in dat een vaste ploeg verzorgenden en verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning aan personen die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 of door de arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Andere verzorgenden/verpleegkundigen die geen deel uitmaken van de equipes voor COVID-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet (mogelijk) besmet zijn.

 

Waarom doen we aan cohortzorg?

De doelstelling is tweeledig. Enerzijds de kans op besmetting van gezonde patiënten en verzorgend/verplegend personeel verminderen en anderzijds het beperkt voorradig materiaal (persoonlijke beschermingsmiddelen) zo efficiënt mogelijk aanwenden.

 

ELZ Waasland NO & ZW

De organisatie van deze cohortzorg wordt gerealiseerd in samenwerking met verscheidene partners binnen de diensten voor gezinszorg en thuisverpleging uit het Waasland. We werken hier praktijk- en dienst overschrijdend. Concreet wordt er dus gestart met zogenaamde COVID-19 cohortrondes waarbij de  verschillende diensten hun krachten bundelen voor de organisatie van deze rondes.

De gezinszorg cohortrondes zijn actief vanaf 20/04/2020 en de cohortrondes in de thuisverpleging zijn vandaag reeds actief.

De aanmeldingsprocedure voor cohortzorg is uniform en kan gebeuren door te bellen naar 0800 11 832
 of  rechtstreeks via de reguliere kanalen.

 

Contactpersonen cohortzorg

Lokale coördinator gezinszorg ELZ Waasland NO & ZW: Hilde Linssen (0474/536906)

Lokale coördinator thuisverpleging ELZ Waasland NO:   Hilde Godderis (0498 92 60 36)
Lokale coördinator thuisverpleging ELZ Waasland ZW:   Jurgen Ongena (0470 05 63 96)

pdf bestandCohortzorg Gezinszorg - Thuisverpleging ELZ Waasland.pdf (215 kB)

pdf bestandnota cohortzorg COVID-19 200416 .pdf (270 kB)


09/04/2020

We horen in het nieuws dat corona-patiënten ontslaan worden uit de ziekenhuizen. Zeer goed nieuws! Toch zijn deze patiënten nog steeds besmet en moeten thuis en in afzondering verder worden verzorgd.


Indien thuisverpleegkundigen conform willen handelen naar de voorgeschreven beschermingsregels van FOD volksgezondheid moeten zij zorg verlenen met een beschermschort, masker, handschoenen,… Bij verschillende instanties werd er aangegeven dat zulke opvolging niet vanzelfsprekend is.


Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De zelfstandige thuisverpleegkundigen en de thuisverpleegkundige diensten/organisaties zullen samen werken om een verschil te maken in de strijd tegen Corona. In de beide eerstelijnszones van het Waasland (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht) zal men werken aan specifieke ‘COVID-19 patiëntenronden’. Deze zullen conform zijn aan de huidige en toekomstige richtlijnen en structuur van overleg die de overheid opstelt. Een samenwerking op zo’n grote schaal is uniek in deze sector.


Concreet gaan alle ‘besmette’ corona-patiënten na elkaar worden verzorgd. De verzorging zal worden uitgevoerd door een vast team van verpleegkundigen die voorzien zijn van het juiste materiaal. Dit team zal gedurende de periode van de quarantaine de patiënt verzorgen. Nadien keert de patiënt terug naar zijn/haar oorspronkelijke team. Het hanteren van deze aanpak brengt enkele voordelen met zich mee. Ten eerste kan het (beperkte) materiaal zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Ten tweede zal de kans op besmetting van gezonde patiënten en verplegend personeel verminderen. Op deze manier zal de groep van gezonde thuisverpleegkundigen de vele (niet-corona) verzorging kunnen blijven uitvoeren.


Geïnteresseerde thuisverpleegkundigen (zelfstandige én diensten/organisaties) zijn nog steeds welkom om deze ‘covid-19 patiëntenronde’ mee invulling te geven. Meer informatie krijgt u via elzwaasland@gmail.com.