Congres ‘Van je familie moet je het hebben. Communicatie tussen zorgverleners en familieleden van ouderen’

Datum:
Locatie: Congrescentrum ‘De Stroming’ Nationalestraat 111 2000 Antwerpen
Toevoegen aan persoonlijke kalender

In de moderne ouderenzorg neemt het gesprek en de ontmoeting tussen de oudere, zijn/haar familieleden of andere mantelzorgers en de professionele zorg-/hulpverlener(s) een centrale plaats in. Zo worden familieleden meer dan voorheen betrokken bij de zorg en participeren zij aan de werking van verschillende zorgorganisaties. Deze samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. De communcatie loopt vaak moeizaam en dit leidt tot ongenoegen of frustratie.

Daarnaast blijft de ondersteuning van de familie een zeer belangrijke opdracht van de professionele hulpverlening. Voorbeelden van een goed uitgebouwde samenwerking kunnen inspirerend zijn voor zorginstellingen die ernaar streven om de betrokkenheid van familie te vergroten.

Dit congres verkent de verschillende aspecten van de driehoeksverhouding 'oudere-familie-hulpverlener'.

Zowel professionele zorg-/hulpverleners als mantelzorgers kunnen deelnemen aan dit congres.

Programma:

09u00 Onthaal
09u30 Familie en hulpverlener: partners in zorg?

Door dr. Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog verbonden aan UPC KU Leuven

09u55 Erover praten of niet? Telkens is er de aarzeling

Over gevoelige persoonlijke onderwerpen praten is niet gemakkelijk. Ook niet in families. Heel wat dingen worden niet gezegd, of nog niet gezegd. Zo kunnen er geheimen in gezinnen ontstaan. Wat speelt er in dergelijke processen mee? En hoe kan je daar als hulpverlener mee omgaan?
Door Peter Rober, psycholoog, gezinstherapeut (Context UPC KU Leuven), Hoogleraar KU Leuven

10u45 Pauze
11u05 Getuigenissen van familieleden
Drie naaste familieleden van hulpbehoevende senioren getuigen over de communicatie met professionele hulpverleners.
Door Kathleen Brants, Myriam Maes en Marie-Anne De Keyser
11u40 Goed wonen en leven doe je samen

Het Trialoog-project wil de relatie tussen bewoner, familie en woonzorgcentrum verstevigen. Het perspectief waarbinnen deze opdracht vorm krijgt, is dat van ‘goed wonen en leven’. Maar wat houdt dat in? En hoe kan je wonen en leven versterken voor de bewoner, samen met familie en medewerkers? Hoe maak je ook voor hen een betekenisvol verschil?
Door Annemie Vanden Bussche, projectmedewerker Trialoog vanuit woonleefwijzer.be

12u30 Wandellunch
13u30 Psycho-educatie. Wat is er zo ‘psycho’ aan ‘educatie'?

Psycho-educatie aan mantelzorgers en betrokkenen kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, met behoud van kwaliteit van leven. Krachtlijnen en methodieken worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen bijna tien jaar aan de slag met het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’. De organisatoren staan ook even stil bij de evolutie naar cultuursensitieve psycho-educatie en bij de digitale mogelijkheden van vandaag.

Door Christophe Lafosse, neuropsycholoog / paramedisch en wetenschappelijk directeur revalidatiecentrum ReVarte, Edegem (Antwerpen) / gastprofessor KU Leuven en Thomas More
Door Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

14u20 “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”. Autisme en relaties bij ouderen
Rond ouderen met autisme zien we vaak typische familiale patronen, die doorgaans al vele decennia bestaan. Zorg dat je als hulpverlener de breuklijnen ziet, anders wordt het dansen op de vulkaan.
Door Arjan Videler, doktor in de psychologie, psychotherapeut, gz-psycholoog en onderzoeker, GGZ Breburg en Tilburg University
15u10 Pauze
15u30 Tot de dood ons scheidt…? Wat met ontrouw?

Het ontdekken van ontrouw slaat in als een bom in de relationele architectuur. Voor sommige koppels is dit het einde van de relatie. Anderen blijven samen en proberen tot herstel te komen. Wat betekent deze ontdekking voor oudere koppels? Immers, velen van hen zijn gestart met de belofte ‘in goede en kwade dagen… tot de dood ons scheidt’. In dialoog met enkele oudere koppels verkennen we de (on)mogelijkheden van relatieherstel na ontrouw.

Door Geertje Walravens, maatschappelijk werkster, relatie- en gezinstherapeute, Context, UPC KU Leuven                                     

16u20 Slotwoord
Door Lies Van Assche
16u30 Netwerkborrel
17u00 Einde

 

Wanneer?

donderdag 12 mei 2022 van 9u00 tot 17u00

Waar?

Congrescentrum ‘De Stroming’
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

Prijs:

120 euro per persoon, inclusief 21 % BTW

Interesse?

Schrijf je in op https://gompel-svacina.eu/product/congres-ouderenzorg-vanjefamiliemoetjehethebben/?utm_medium=email&utm_campaign=Congres+Ouderenzorg%3A+Van+je+familie+moet+...&utm_source=YMLP.
 

 

Lieverthuis@lm.be

telephone-icon.gif02/542.87.09

lidworden2012zonderfoto.jpg

mantelzorgpas.jpg
premiebanner.jpg
enquete.png

Crejaksie vzw