Consultaanbod voor professionals - nieuw: generiek consult & aanvullingen ASS en diversiteit!

  • 12 november 2021

Loop je als professional vast met een kind/ jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema rond psychisch welbevinden? Wil je graag meer houvast bij het werken met een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifiek thema waar je zelf minder affiniteit mee of kennis van hebt? 

In het themaspecifiek consult overzicht op de website van RADAR vind je per thema de partners die gratis telefonisch of online, inhoudelijk, casus-gebonden consult aan professionals bieden. Dit kan helpen in de zoektocht naar opties voor een gepast handelen, hoe je het kind/ jongere en/of hun context zelf het best kan ondersteunen. 

Nieuw! Sinds het overzicht in juni gelanceerd werd, zijn er nog een aantal opties bijgekomen, onder andere onder de thema's 'ASS' en 'diversiteit'. Heb je zelf nog suggesties of aanvullingen? Laat het zeker weten!

Nieuw! Wanneer jouw vraag niet past binnen deze thema's, kan er ook beroep gedaan worden op het generieke consult. Via een formulier kan je hiervoor een aanvraag indienen bij de CAR en CGG in Oost-Vlaanderen.

Voor meer info, neem een kijkje
op de website en ontdek waar je terecht kan voor consult.