Conventie Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen

Algemene informatie

Dat er gewerkt wordt aan het verder uitbouwen van toegankelijke psychologische hulpverlening in België is alreeds gekend.

Ben jij geïnteresseerd om als geconventioneerd psycholoog aan de slag te gaan, aarzel niet en meld je aan!

pdf bestandOproep ELP en GPZ.pdf (266 kB)

Ben je geïnteresseerd om een vindplaats aan te reiken of wil je meer te weten komen over wat een vindplaats juist is?

We zijn hier provinciaal mee aan de slag gegaan en hebben al enkele stappen gezet de afgelopen periode. Heb je enkele informatiesessie in de afgelopen periode gemist? Geen probleem! We verzamelen hieronder alle verschillende informatiesessies van de voorbije periode die u nog kan herbekijken. 

 

 • November 2021

 

 

 

 • Infomatiesessie contigent (beschikbaar aantal uren) van de conventie (maart 2022)

Link naar de presentatie: 20220317 Infomoment Contingent

Link naar opname: Opname infosessie contingent.mp4

 

Ondertussen werd ook de provinciale samenwerkingsovereenkomst van Oost-Vlaanderen afgewerkt met daarin globale afspraken en hoe het verdere traject verder uitgestippeld wordt.

pdf bestand20220228_Provinciale_samenwerkingsovereenkomst_Oost-Vlaanderen_psychologische_functies_in_de_eerst.pdf (2.36 MB)

 

Benieuwd wat de verdere ontwikkelingen zullen zijn?

Hieronder nemen we u mee in welke concrete stappen er de komende maanden volgen.

Stand van Zaken en volgende stappen

1. Aanwerving van lokale coördinatoren

De vacature voor de lokale coördinator die in onze regio (Waas en Dender) een grote ondersteuning kan zijn bij de implementatie van de conventie is nog steeds open. Verspreid zeker volgende vacature

pdf bestandVacature 3 lokale coördinatoren.pdf (279 kB)

2. Oproep voor zelfstandig klinisch psychologen, orthopedagogen en erkende organisaties om in te stappen in de conventie

 • Vanaf 25 april kunnen bovenstaande personen of organisaties zich gedurende 3 weken (tot 15 mei) kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische en/of ambulant gespecialiseerde psychologische hulp. Het groepsaanbod zal pas in een volgende fase verder geconcretiseerd worden.

  • De belangrijkste informatie die men nodig heeft voor het mogelijke aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische en/of ambulant gespecialiseerde hulp wordt samengevat in een gerichte ‘oproep’, die omschrijft naar welke klinisch psychologen en orthopedagogen (zelfstandig of in loondienst van erkende organisaties) we, op basis van o.a. de behoefteanalyse, op zoek zijn.
  • Het aanbod waarvoor men zich wil conventioneren moet een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. Dit nieuwe aanbod moet vooral toegankelijk zijn voor een doelgroep die nog niet of moeilijk bereikt wordt alsook de noden van de algemene bevolking niet uit het oog te verliezen.
  • De verdere uitleg rond deze 'unmet need' doelgroep vindt u in de oproep. Deze doelgroep werd samengesteld op basis van de lokale behoeftenanalyse, wetenschappelijke input en het protocolakkoord.

De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden na de screening van het ingediende portfolio's (mei - juni)

*Interesseformulier voor klinisch psychologen/orthopedagogen via deze link / Interesseformulier voor voor erkende voorzieningen via deze link

  Meer informatie vindt u op de website van het netwerk geestelijke gezondheidszorg : https://www.ggzads.be/informatie-voor-klinisch-psychologenorthopedagogen-of-erkende-voorzieningen-die

3. Opstart van werkgroepen

Op 29 maart 2022 vond de Oost-Vlaamse Denkdag plaats te Sint-Niklaas. Op die denkdag werden de verschillende aspecten van de conventie behandeld door de aanwezigen. Op die manier konden mensen buiten de provinciale procesgroep kennismaken en hun visie geven rond de thema's die we nu willen concretiseren.

A) Hulpverleningsproces – aanmelding

B) Populatiemanagement – Matching

C) Groepsaanbod / Ervaringsdeskundigheid

D) Kwaliteit

Na paasvakantie starten de werkgroepen op die het komende jaar bovenstaande zaken verder zullen concretiseren. Leden van de werkgroepen zijn mensen die participeren in lokale geestelijke gezondheidszorg werkgroepen en/of aanwezig waren op de denkdag.

4. Visietekst

Er volgt kortdaags een visietekst waarin de visie van Oost-Vlaanderen en hoe men aan de slag wil gaan met de conventie beknopt en duidelijk wordt verwoord.

FAQ - Veel gestelde vragen

Vragen Portfolio

Kunnen de Google forms vooraf ook ter voorbereiding als pdf worden bezorgd?

 • Dat kan, we kijken om die ook te exporteren, we zullen daar nog een bestand aan toevoegen. Er staat info aan het begin van de form

Als je erg binnenkort al GPZ laat starten dan lijkt het vooral kwestie van wie zich het snelst kandidaat stelt. Hoe kan je dan de mogelijke kwaliteit als waardemeter nemen?

 • We moeten sneller bijsturen, we gaan kwaliteitsvol screenen, maar het proces is nu sneller, bij gpz gaat dat afhangen van relevante opleidingen en ervaring. Wat zijn je competentie, die zaken worden in kaart gebracht. Waar zitten specialismes, uitgebreid aanbod

Welke personen gaan de matching doen?

 • Verschillende personen, geanonimiseerd

Kan je ook na 2/5 nog kandidaat stellen voor het werken binnen de conventie?

 • Dat kan zeker, nog geen deadline portfolio

Als ik me als privé therapeut kandidaat wil stellen en via een organisatie. Moeten we dan bij beide aanvragen alles invullen? Of kunnen we verwijzen naar de persoonlijke aanvraag?

 • Hebben we nog niet afgesproken. Je kan zeker met ons contact opnemen of verwijzen naar je eerder ingevuld formulier.

Voor dit jaar is de matchingsprodure duidelijk. Stel dat je dit jaar niet kan instappen, maar dit wel in de toekomst een optie is: wanneer in de toekomst komt er een nieuwe matchingprocedure?

 • Voorlopig staat er geen einddatum op de matchingsprocedure. Het kan namelijk zijn dat een bepaalde regio bijvoorbeeld niet opgevuld geraakt binnen de huidige matchingsprocedure, gezien het mogelijke aanbod regionaal soms sterk verschilt. Het kan hiernaast ook dat op een bepaald moment de matchingsprocedure in een specifieke regio wordt stopgezet als het aanbod in die regio volledig opgevuld is. Wanneer er dan op een later moment terug ruimte in die regio komt (door bv verschuiving of stopzetting van samenwerking) zullen we dit uitgebreid communiceren aan mogelijke geïnteresseerden.

 

Vragen ELP – GPZ

Mogen zowel ELP als GPZ portfolio indienen momenteel?

 • Ja, wij hebben ervoor gekozen om dit gelijktijdig te doen.

Kan je zowel netwerk kinderen en jongeren, en volwassenen bedienen en eveneens op hetzelfde moment ELP en GPZ?

 • Ja kan zeker als je hier de expertise voor hebt en deze kan aantonen. Kijk vooral naar wat jouw grootste competenties zijn

Kan je in 1 portfolio een aanbod ELP en GPZ aanbieden?

 • Ja dat klopt

Zijn er uitgeschreven criteria voor gespecialiseerd traject?

 • Wij werken vanuit de werkgroepen rond wat meer indicatiecriteria. Belangrijk dat de psycholoog dit zelf kan bepalen maar ook richtlijnen hiervoor

Wanneer zou de gespecialiseerde hulp gestart worden?

 • Vermoedelijk Gelijktijdig met ELP

 

Indien iemand gespecialiseerde behandeling heeft gevolgd, en ter hervalpreventie enkele keren per jaar wil blijven komen, kan dit dan bij dezelfde hulpverlener, ook als deze geen ELP is?

 • Hervalpreventie kan zijn plek krijgen binnen gpz, maar binnen het quotum van de 20  sessies. Jaarlijks kan er technisch gezien een nieuw traject starten.

Als men al een ELP opdracht heeft van 8 uur en wil uitbreiden naar GPZ, hoeveel uur GPZ mag/moet men minimaal aanvragen?

 • Eigen keuze, gewoon min. Van 8 u in totaal. We gaan hierover in gesprek bij verlenging volgend jaar. Rekeninhouden met contigent en expertise.

 

Zal relatie en gezinstherapie ook gezien worden als GPZ? En dient dit binnen een sessie van een uur te gebeuren of kan men de sessie uitbreiden tot 2u en dan voor beiden een sessie aanrekenen?

 • Kan binnen ELP als gps ahf van de hulpvraag. Schrijven we die beiden in? Dan komen er twee sessies. Of is het 1 persoon waar je enkele keren de partner wil betrekken. Facturatie gebeurd telkens wel op naam. Voorlopig geen afsluiting kandidaatstelling

Wanneer zullen de GPZ opstarten?

 • 2 mei worden de eerste portfolio’s goedgekeurd om zo snel mogelijk contract op te maken, op korte termijn dus, begin, half mei

Klopt het dat de kandidaatstelling nu al zowel om ELP als GPZ gaat?

 • Ja dat klopt, nog geen groepssessies

 

Blijft het standpunt dat men ofwel aanbod binnen ELP ofwel GPZ ingekanteld wordt? Of is een overgang mogelijk? Met andere woorden, moet je van bij de aanmelding meteen inschatten of het ELP of GPZ wordt?

 • Er kan zeker een overgang zijn van elp naar gpz zijn, omgekeerd kan misschien ook, maar dat moet via het bilan verantwoord worden

 

Aantal uren

Men tekent in voor min. 8u, is er ook een maximum?

 • Momenteel nog geen afspraak over gemaakt. Moeten we bekijken binnen groter geheel, binnen contingent, noden in een regio. We gaan hiermee met jullie in gesprek over het aantal uren voor dit jaar. Na dat jaar kan dat mogelijks herbekeken worden. Steeds in gesprek met jullie.

Dienen wij zelf bij te houden of we ons houden aan de vooropgestelde uren, en dus aan cliënt zeggen dat deze wel qua hulpvraag maar niet meer binnen de uren past?

 • Uren ga je kunnen monitoren via facturatietool. Of de client in aanmerking komt is vooral afhankelijk van het passen binnen de conventie

Ik heb geen 8 ‘lege’ uren per week op dit moment. Is er een overgangsperiode waarin geleidelijk nieuwe mensen vanuit de conventie instromen? (+ je eventueel kijkt of lopende cliënten in de conventie horen)

 • Gewoon transparant communiceren in het portfolio zo kunnen we met jullie in gesprek gaan.

 

8u gedurende hoeveel werkweken? Is dat berekend op 52 weken x 8u?

 • op 48 weken, maar dat zijn maar 4 weken verlof, ziektes no shows, dus best iets ruimer te rekenen om te landen op die 8u, je kan in het najaar ook aanbod indienen op groepen, dat kan die puzzel wat aanvullen

Wat als er begeleiding langer duurt dan initieel ingeschat? Moeten deze cliënten dan allemaal doorstromen naar niet geconventioneerde uren in functie van zorgcontinuïteit?

 • Belangrijke goede indicatiestelling te doen, het kan anders ingeschat worden of hulpvraag verandert, onderwerp van gesprek met de client, welke hulp kan je inschakelen, samenwerking met eerstelijn. Vorm van gesprek met de client

Indien je in 2022 reeds een periode afwezig zal zijn (bv bevallingsverlof) en dus een aantal maanden niet aan 8u/week kan werken, mag je jou dan al kandidaat stellen, maak je kans op conventionering?

 • Uiteraard, dat is geen tegenindicatie

Wanneer je minder weken werkt per jaar moet je dit compenseren door meer mensen per week te zien en je moet op die manier ook no shows compenseren. Wat als je teveel mensen per week ziet?

 • Proactief monitoren via facturatietool en daarmee actief mee aan de slag te gaan. Het is een gemiddelde, dus je kan compenseren, je kan per maand een overzicht krijgen en bijsturen waar nodig

Wat als iemand na bv 16u weer verder kan. Heeft die dan nog recht op 4u na een aantal maanden? Vervalt dat? ...

 • Vervalt na een jaar?

Hoe kan je kenbaar maken dat je tijdelijk aan bv 8u zit en even niemand kan bijnemen?

 • Indien je voor lange tijd vol zit kunnen we dit meenemen in het overzicht met de diverse KP/KO/EO. In de toekomst is het de insteek dat er een professionele, bij voorkeur federale, website komt waarop men dit zelf kan weergeven/aanpassen.

Kan men zich maximum voor 8u kandidaat stellen of kan dit ook voor 2 keer 8u (bijv. deels groepen)?

 • Er is geen maximum afgesproken, afhankelijk van hoeveel kandidaten er zijn, dus dat kan zeker. Dat kan ook nog evolueren naargelang aanbod, ingevuld contigent enz.

Hoe kan je je uren compenseren? Wat als je voldoende uren WIL werken, maar onvoldoende aan cliënten komt?

 • In communicatie met lokale coördinatoren, kunnen in gesprek gaan, elkaar leren kennen ELZ

Is het mogelijk je kandidaatstelling te combineren als zelfstandig psycholoog (bv voor individuele sessies) en vanuit een erkende organisatie (bv voor groepsaanbod)? In totaal 8u of moet het dan 2x8u?

 • Ja dat kan, 2 keer 8u of niet? Dat zijn uitzonderingen, moeten we navragen bij de FOD

 

Vragen Aanmelding

Voor GPZ dient aanmelding via het netwerk te gebeuren. Is het al duidelijk hoe dit concreet zal verlopen?

 • Bedoeling dat gpz ook rechtstreeks bij de psycholoog kan aanmelden. We willen hier wel een zicht op krijgen. Wij dienen een lokaal netwerk samen te stellen waar een soort aanmelding bij houdt, voor ons om te registeren. Hoer moeten nog verder procedures rond uitgewerkt worden

Kunnen mensen rechtstreeks aanmelden of moeten de aanmeldingen via een platform gaan?

 • Rechtstreeks, geen plannen voor platform

Voorzien jullie patiëntendossier elektronisch voor ons? Of dienen we ons zelf ergens te abonneren hiervoor?

 • Zijn we met de netwerken aan het bekijken. Momenteel kunnen wij hier nog niets voor aanbieden ook niet vanuit de overheid. Vermoedelijk wordt het EPD vanuit de kwaliteitswet uitgesteld. Wij stellen jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Heel concreet: iemand met een paniekstoornis meldt zich rechtstreeks aan in mijn praktijk en ik ben ingeschreven via gespecialiseerde zorg, mag ik deze dan in de conventie opnemen?

 • Uiteraard, aanmelding bij het netwerk GPZ kan rechtstreeks, zal wel gemonitord worden, maar psycholoog maakt inschatting of in conventie valt of niet

Moet je als psycholoog de cliënt bij aanmelding screenen of ze recht hebben op terugbetaling of niet?

 • Moet in orde zijn met het ziekenfonds, recht of verhoogde tegemoetskoming, kan via facturatietool, is daar zichtbaar

Op welke manier geraken cliënten tot bij ons?

 • Lokale coordinaotoren, ELZ, andere organisaties, enz. Lijst op de websites van netwerken wordt miniwebsite met jullie gegevens zodat ze rechtstreeks met jullie contact kunnen opnemen

Wat als je bij aanmelding (telefonisch) de verkeerde naam verstond? Of moet je bepaalde informatie dan al hebben, zoals geboortedatum,…? Tot op heden bevroeg ik deze info niet bij aanmelding

 • Rijksregisternummer is erg belangrijk, direct vragen bij aanmelding, zo zie je direct of ze nog recht hebben in facturatietool

Is er al evolutie in de vraag naar ondersteuning via een EPD waardoor beveiligde uitwisseling van diverse info (bijv. Facturatie, verslaggeving, evaluatie, bilan, standaardformulieren, beeldbellen)?

 • We zijn het aan het bekijken, het EPD mogelijks uitgesteld wordt, er is onduidelijkheid over, 1 juni zal waarschijnlijk uitgesteld worden.

Bij het bepalen van aantal uur mogen we rekening houden met bestaande cliënten die mogelijks willen aanmelden of enkel nieuwe aanmeldingen?

 • Match van huidige cliënten in nieuwe conventie. Maar met beperkte middelen moeten we wel kijken wie een plaats krijgt binnen de conventie.

Als cliënt zijn aantal geconventioneerde sessies bij een collega heeft opgebruikt zonder dit te melden, zodat dit pas blijkt na afgewezen facturatie, hoe wordt KP/O dan vergoed?

 • Bij aanmelding kan je het controleren op de facturatietool, zodat je het op voorhand weet. Vanaf dat moment kan je al zien of die persoon nog recht heeft.

Kunnen jullie de proces flow beschrijven: van cliënt die een vraag heeft tot hoe hij bij een bepaalde psycholoog terecht komt? Én betaling

 • Verschilt niet veel zoals dat nu verloopt, er is nog veel werk aan transparantie rond het aanbod, we zullen met een overgangsfase zitten maar blijft rechtstreeks gebeuren, die betaling is via facturatietool, er is een werkgroep aanmelding die ermee bezig is

 

Vragen No show

Wat te doen bij een no show? Kunnen we beslissen na een no show de begeleiding te stoppen? Er is immers geen vergoeding voor een no show.

 • Blijft een moeilijke. Proberen te zoeken naar oplossingen. Er zij  heel wat mogelijkheden om hier iets rond te doen, sms voor de sessie, … . we gaan hier miss intervisie rond organiseren, handvaten geven om hier rond te werken. N 1 no show niet meteen traject stopzeten

Worden we betaald wanneer mensen niet opdagen?

 • Geen vergoeding rond no show, zelf afspraken maken kan, belangrijk thema nemen we mee naar intervisies
 1. Vindplaatsen

Die oproep tot vindplaatsen gaat dus niet van ons uit op dit moment?

 • De oproep gaat vooral naar organisaties die ruimtes aanbieden en ik kader van verwijzing vlot willen verlopen. Organisaties die zich engageren te linken met het netwerk

Eventuele huurbetaling voor vindplaatsen: door wie?

 • Vanuit de conventie geen budget voor. Mogelijks kunnen jullie in gesprek gaan met de vindplaatsen. Wij gaan hiervoor met jullie ook in gesprek.

Is het outreachende, wat vindplaatsen betreft, een keuze als je instapt of kan je toegewezen worden aan een bepaalde vindplaats op basis van ervaring? Kan je voorkeur uitspreken?

 • Wij gaan niemand verplichten om bij een bepaalde vindplaats. Is wel interessant dat je zelf opzoek gaat naar vindplaatsen en daarbij naar ons komt. We kunnen hier zeker met jullie mee in gesprek gaan. De overheid vind deze vindplaatsen heel erg belangrijk binnen de conventie.

Dient GPZ ook in vindplaatsruimtes door te gaan?

 • Vooral belangrijk bij ELP. Side note; geen verplichting, wel richtlijn.

Wie stuurt de uitnodiging naar erkende organisaties om zich in te schrijven als vindplaats? Doen de netwerken dit?

 • Die oproep wordt op zelfde moment verstuurd. Hoeven niet perse erkende organisaties te zijn. Je hoeft hiervoor geen COBA erkenning hebben. We gaan deze oproep breed verspreiden.

Stel dat je op een vindplaats ingeschakeld wordt, en daar aanwezig wenst te zijn om laagdrempelig te werken maar je hebt bijvoorbeeld maar 5 gesprekken op een dag, dan ben je daar 3u onbetaald?

 • Denk belangrijk om met de vindplaats goede afspraken te maken en een goede agenda op te stellen.

Welke organisaties kunnen ‘vindplaatsen’ zijn? Geldt dit ook voor bvb groepspraktijken?

 • Zie ptt, groepspraktijk is moeilijk, komt men niet alledaags. De beschrijving zegt waar je komt, niet voor psychologische zorg. Maar is volgens survey iets ruimer, dichtbij school, kwetsbare buurt bijvoorbeeld, toelichten waarom dat zo zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld toegankelijkheid, verbinding met lokaal netwerk

Hoe worden verplaatsingen en de verplaatsingstijd naar de vindplaatsen verrekend?

 • Geen vergoeding voorzien binnen conventie, ook niet de bedoeling om grote afstanden te doen, outreachend werken in eigen ELZ

Wat als je aanbod wil realiseren, maar nog geen vindplaats hebt? Kan in de zoektocht naar een vindplaats beroep worden gedaan op de lokale coördinatoren?

 • Is geen ramp, de mindset is belangrijk

Heb je bij de nodenanalyse ook nagegaan welke vindplaatsen interessant zijn om doelgroepen te bereiken?

 • Dit is niet bij de nodenanalyse zelf uitgevoerd, maar de eerstelijnszones hebben wel een overzicht opgemaakt van interessante vindplaatsen die zich mogelijks wensen te engageren binnen deze conventie. Zij zullen gericht de oproep naar vindplaatsen bezorgd krijgen.

Kan je buiten de conventie met een geconventioneerd traject afspraken maken (vb testing, no show, kostenvergoeding benzine)

 • Voor no show kan dat, vastleggen bij begin van traject. Rond testing en kostenvergoeding niet duidelijk, in de eerste conventie was dat niet het geval.

 

Vragen Betaling

Hoe wordt betaling van psychologen geregeld?

 • Prestaties indienen via facturatietool, gebruiksvriendelijk, maar het duurt eventjes, moet nog naar ziekenhuis, en eind van volgende maand uitbetaald, na prestatie meteen bewijs meegeven aan client en duidelijk overzicht in facturatietool

Vallen online gesprekken ook onder de terugbetaling voor cliënten die instromen via de conventie?

 • In principe moet het eerste gesprek face to face. Daarna kan het wel. Bv bij quarantaine of na show kan dit zeker.

Ik vraag nu 65 euro voor 50min, wat raden jullie aan na de toewijzing, collega’s geconventioneerde werken dan aan 75 euro plus, hoe moet dat dan in groepspraktijken waar niet iedereen geconventioneerd is?

 • Belangrijk voor de intervisies, sommige groepspraktijken maken dat nu al mee en hebben daar goede insteken voor, goed over nadenken in de praktijk. Hoe communiceren we dat naar onze clienten?

 

Vragen groepswerking

Hoe ziet de timing voor groepswerking eruit?

 • Momenteel kunnen we weinig concreet rond zeggen. De vraag rond timing wordt besproken in de werkgroep groep sessies.

Als je vooral in groepsaanbod interesse hebt, kan je dan wachten tot aanmelding in september of maak je meer kans om je aan te sluiten als je ook reeds voor individuele gesprekken aangesloten bent?

 • Groepsaanbod wordt gezien in combinatie met individuele begeleiding, 8u groep dat zou een heel groot deel van de contingent innemen

Vragen Voorwaarden cliënt

Welke communicatie gaat er uit naar het brede publiek? Discussie over wie wel of niet verlaagd tarief krijgt…

 • De overheid heeft in februari een brede communicatie verstuurd, maar niet genoeg opgepikt. We gaan dit de komende weken terug in de aandacht brengen. De overheid beloofde om nog extra uitleg te geven over de prioritaire doelgroepen, zowel naak p als cliënten.

Worden er – om willekeur te vermijden – richtlijnen uitgevaardigd rond hoe je de selectie kan maken welke cliënt wel en welke niet in aanmerking komt voor geconventioneerde hulp?

 • We nemen dit mee als prioritaire vraag binnen onze werkgroepen. We willen hiervoor uniformiteit verkrijgen.

Kan je ook exclusiecriteria aangeven?

 • Met betrekking tot cliënten wordt meegenomen in de werkgroep rond aanmelding. In portfolio kan je ook aangeven met welke groepen je niet wil werken.

Wat als je als gezinstherapeut vooral gezinsgesprekken doet? Val je dan ook onder de voorwaarden van de conventie?

 • Hangt af van de doelgroep.

Als zelfstandige gespecialiseerd werkend met financiële vermogende reeds hulpzoekende cliënten lijkt instappen weinig zinvol gezien doelgroep niet in overeenstemming lijkt met conventie

 • Persoonlijke keuze. Als je doelgroep niet volledig matcht. In principe is het voor iedereen met lichte tot matige klachten, maar vooral afvragen wil je binnen het netwerk

Het is moeilijk je kandidaat te stellen voor GPZ, zonder voorwaarden te weten en welke cliënten in aanmerking komen. Dient hier geen verdere uitklaring te zijn alvorens de kandidaturen ingediend worden?

 • We schuiven geen specifieke problematieken naar voren. Belangrijk bij aanmelding te kijken naar de hulpvraag van de client.

Ik werk met huisbezoeken voor mensen (vooral ouderen), die zichzelf niet (meer) kunnen verplaatsen zonder hulp van derden. Kan dit ook binnen de conventie?

 • Ja, deels van outreachend werken. De conventie geeft wel geen vergoeding voor het de verplaatsing.

Wat met de huidige cliënten? De wachtlijsten?

 • Clienten vanuit visie van deze conventie, als deze beantwoorden kan je ze meenemen

Begrijp ik het goed dat men zich vooral richt op mensen met een kwetsbare sociale status? Of gaat dit ook over de middenklasse?

 • Is 1 van de criteria, maar het gaat om iedereen, iedereen die niet tot hulp geraakt, unmed needs, blijft een zoektocht, we zoeken de mensen die zorg uitstellen, heel veel mensen wachten om naar psycholoog gaan, bepaalde prioritaire doelgroep, ruimer dan financiele, studenten zijn ook kwetsbare doelgroep

De vraag rond de sociale kwetsbare groepen ging niet zozeer over de financiële situatie. Ik zie nu vooral mensen die wel de stap zetten, is dat bijna een tegenindicatie om het BINNEN de conventie te zien?

 • Nee, wie wel of niet binnen conventie, moeilijk onderwerp, voor binnen de intervisies. Overheid moet daar nog in communiceren, lastig als jullie dat moeten doen, we kijken voor richtlijnen, zeker geen tegenindicatie

De prioritaire doelgroep: in de slides waren er 2 “categorieën”, ik geraak maar niet helemaal mee. Gaat  dit over de psychische problematiek (vb: angst, depressie) of soc. Statuut (anderstalig, student,..)

 • Persoonlijke kenmerken ELZ en vindplaatsen en … problematiek GPZ

Wat zijn concreet de parameters om bepaalde cliënten toe te laten of niet tot aanbod? Wat zijn de checkpoints?

 • Wordt opgenomen in werkgroep aanmelding, die nog moet samenkomen, krijgen jullie nog extra informatie rond

Wat met cliënten op de wachtlijst die “niet” binnen de conventie passen. Als je geconventioneerd wordt, wordt verwacht snel van start te gaan veronderstel ik. Deze cliënten springen dan voor op anderen.

 • Goed naar elkaar doorsturen in plaats van te concurreren, via de conventie een breder aanbod maken om de wachtlijsten te verkorten, op lange termijn

 

Overige vragen

Indien je geconventioneerd zou zijn voor twee netwerken, zouden dan bv 2 intervisies per netwerk voldoende mogen zijn?

 • Dit is afhankelijk of dit over de provincie grenzen zal gaan of niet. we proberen met alle netwerken van oost zoveel mogelijk samen te werken

Waar vind ik terug voor hoeveel psychologen er plaats is per regio?

 • Hierover hadden we al een infosessie georganiseerd. Er bestaat een gedigitaliseerde map met alle opnames op. Te vinden via google form.

Wat is de precieze startdatum van de overeenkomst in ELP binnenkort?

 • Plan ongeveer half mei

Wanneer je volzet bent tot eind juli, kan je dan starten in augustus? Ik kan wel reeds huidige cliënten meenemen, die weinig financiële middelen hebben.

 • We gaan die per portfolio beantwoorden. Kan je toevoegen bij de form. Belangrijk wel dat het aanbod toch snel toegankelijk is. Mogelijks dan beter om later in te stappen

In welke mate proberen jullie effectief in de scholen te kunnen (mogen) werken? Nu betekent de aanwezigheid van een psycholoog tijdens de les urenverlies pedagogische ondersteuning door Onderwijs

 • Dit is sowieso een uitdaging voor elke kinderpsycholoog. Het kan dus een belangrijke zijn om dicht bij de scholen aanwezig te zijn. Deontologisch is het niet de bedoeling om kinderen uit de klas te halen. Er zijn pro’s en contra’s om kinderen te zien op scholen. Dit moet sowieso gebeuren in overleg met de scholen en ouders.

Ik weet niet wat precies de trajectvergoeding inhoudt en wanneer indienen?

 • Is een vergoeding voor je administratief werkt dat niet prestatiegericht is, aanmelding, bilan bijhouden, … . kan pas vanaf de derde sessie gefactureerd worden. Indien iemand start in Elp en doorgaat naar gpz wordt de vergoeding gesplist.

Waar zijn jullie nog op zoek naar lokale coördinatoren?

 • Waasland, gent, panacea

Voor erkende organisaties: heeft de dienst een overeenkomst, of is het de medewerker? Indien het laatste: wat indien vervanging nodig is bij bvb langdurige ziekte/ zwangerschap…

Welke administratieve taken worden er van ons verwacht? Wat moeten we administratief bijhouden per cliënt?

 • Beperkter geworden in vergelijking met vorige conventie. Je moet alles doen wat je als psycholoog moet doen los van de conventie. Specifiek voor de conventie stel je een bilan op. Indien akkoord van de client kan dit gedeeld worden met de verwijzer, communicatiemiddel tussen drie actoren (client, psycholoog , verwijzer). Bilan dient ook als verwijsinstrument. Daarnaast vul je alle prestaties in via een facturatietool.

Kunnen enkel psychologen die als zelfstandige gevestigd zijn intekenen? Wat als je enkel in loondienst werkt, hoe kan je dan aansluiten?

 • Organisatie die samen met jou een portfolio moet indienen

Wat best doen als het zien van partner of kind aangewezen is?

 • Kan zeker zijn dat er iemand van het netwerk betrokken wordt

Wat gebeurt er met budget dat voorzien was voor GPZ sinds september, maar nu pas gebruikt zal worden?

 • We bekijken hoeveel het ongebruikt bedrag is en hoe we mensen over hun contigent te laten gaan zodat we het budget zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.

Hoe snel moet je 8 cliënten binnen de conventie kunnen opstarten per week? Ik heb nu een volle agenda en nog heel wat mensen op de wachtlijst staan.

 • Je kan in het portfolio aangeven wanneer je van start wil gaan

Hoe voorkomen dat initiatieven (bvb hogescholen die psychologische hulp betalen, OCMW’s,…) hun zorg laten betalen door de conventie? Zo komen er geen nieuwe mensen binnen, maar het is een verschuiving.

 • Hier zijn we alert op bij de matchingprocedure, het mag vooral geen dubbele financiering zijn. Terechte zorg, verschuiving in plaats van uitbreiding.

Hoeveel psychologen kunnen geconventioneerd worden voor de zone?

 • >Zie ppt infosessie maart

Hoe passen de CGG’s en hun werking in deze conventie?

 • Zij zijn een erkende organisatie, net als de anderen, kunnen veel doen op vlak van vorming en intervisie

Wordt voorrang gegeven aan KP’s die zelfstandig in hoofdberoep zijn?

 • We kijken naar competenties en het profiel, vanuit hoofdberoep is geen factor

Als je zowel deeltijds in loondienst werkt als in bijberoep als zelfstandige: wat zijn voor- en nadelen van aansluiting als zelfstandig psycholoog versus als psycholoog vanuit een erkende organisatie?

 • Beide voor en nadelen, als organisatie iets meer zekerheid, als zelfstandige afhankelijk van instroom,…

CGG is net notoir hoogdrempelig. De korteketen psycholoog lijkt toch wel een noodzaak.

 • Is niet noodzakelijk zo

 

Kan je op elk moment deconventioneren? Stel dat de match achteraf toch niet evident blijkt (turn over niet kunt realiseren in functie van zorgcontinuïteit bijvoorbeeld)

 • Na gesprek met lokale coordinator kan dat besproken worden

Wordt diagnostiek ook gerekend binnen GPZ? Sommige organisaties (bijv. VDAB) hebben daar ook veel vraag naar.

 • Ja theoretisch wel, er is ruimte voor diagnostiek, maar praktisch en factureren is beperkter, gaat om individuele prestaties. Niet alles is voorzien, heel ruim onderzoek is moeilijker binnen de conventie

Is er nog steeds sprake van een gefaseerde uitrol individueel aanbod en groepsaanbod of wordt dit nu samen genomen? Indien het eerste, kan het engagement naar 8u progressief worden opgebouwd?

 • Vraag het nog eens in het portfolio

Moeten wij als KO wachten op bevestiging van het netwerk om hen aan het tarief binnen de conventie te zien dan?

 • Je moet eerst een overeenkomst hebben, na portfolio wordt dat opgesteld en bezorgt aan riziv, pas nadien kan je het tarief toepassen

Hoe worden de budgetten bepaald?

 • KULeuven heeft dat onderzocht? Toegelicht in infosessies maart

Kan er ook een aanbod gedaan worden binnen de conventie voor bijv. 'ouders van' (gezien deze vaak in de kou blijven staan)?

 • ‘Ouders van’ komen zeker in aanmerking voor deze conventie, middels zij tot inzake hulpvraag tot de doelgroep van deze conventie behoren (o.a. vroeg hulpaanbod, personen die anders niet tot hulp zouden komen,…)

Gaan er bepaalde tijd/sessies gereserveerd worden voor de prioritaire doelgroep zoals vb. de perinatale periode/jonge ouders? Of hoe vermijden we dat deze doelgroep onvoldoende aan bod komt?

 • Het is de bedoeling dat de KP/KO/EO zelf monitoren bij de inclusie/indicatiestelling dat deze doelgroepen zeker binnen de conventie opgenomen kunnen worden. We willen in deze conventie extra aandacht voor deze doelgroepen voorzien, dus is het belangrijk dat zij zeker een kans krijgen op hulp vanuit deze conventie.

Hoeveel KP/KO/EO kunnen er per regio geconventioneerd worden?

 • Hierover werd er een infosessie georganiseerd. De powerpoint met cijfers en de opname van de infosessie vind je op de gedeelde digitale map, die iedereen per mail verzonden zal krijgen.

Kunnen er voor bepaalde doelgroepen ook 'vrijstellingen' zijn voor het 'remgeld', waarbij de EO de vereffening rechtsreeks doet?

Vanuit de conventie is er in principe steeds een minimum eigen aandeel van 4€ bij verhoogde tegemoetkoming. Een KP/KO/EO kan echter uitzonderlijk afzien van dit aandeel, waardoor de KP/KO/EO dus eigenlijk iets minder per sessie zal verdienen. Het is hierbij momenteel wel de insteek dat dit enkel bij uitzonderlijke situaties kan en geen ‘standaard’ regeling is.

Vragen infosessie EO

Zeker voor groepsaanbod is het niet eenvoudig in termen van 8 uren te denken nominatief gekoppeld aan een psycholoog. Zou het niet logischer zijn dat een erkende organisatie kan differentiëren wie dit uitvoert?

 • Antwoord: Kunnen we niet wijzigen (ligt vast in de conventie) is ook wel een bedenking die we zelf hebben geformuleerd naar de overheid.

Stel je wil als organisatie verschillende psychologen in loondienst voor een klein stukje van het jobtime ( 20 - 30%) laten conventioneren voor sessies GPZ .  Telt het minimum aantal sessies van 8u voor elke psycholoog of voor de EO?

 • Idem antwoord vorige vraag

Ik veronderstel dat je zowel als vindplaats dan als erkende organisatie kan indienen?

 • Antwoord: ja

Kan ook een psychiater doorverwijzen voor GPZ / ELP of enkel een huisarts?

 • Doorverwijzing is niet meer nodig

Onze hoofdgeneesheer stelt de vraag of er van de psychiaters medische supervisie verwacht wordt tav psychologen die geconventioneerd worden in loondienst. Medico legale aansprakelijkheid?

 • Ligt bij de klinisch psycholoog/orthopedagoog zelf.

Binnen een CAR kan je zowel de conventie van ELP combineren?

 • Op verschillende uren die duidelijk zijn afgebakend , op niveau van de cliënt mag geen dubbelfinanciering

Kan de ouder dan vanuit de conventie geholpen worden als er vanuit onze eigen werking al een aanbod naar het kind is?

 • Als het een aanvullend aanbod is wel. Kind kan wel niet ingeschreven worden in beide conventies. Is de conventie daarvoor bedoeld of geschikt?

Ik stel binnen mijn vennootschap een psycholoog in dienst in Deinze, die zelf ook als zelfstandige in bijberoep actief is in Gent.

ik zou zowel binnen het vennootschap indienen, als zij vanuit haar zelfstandige praktijk.

dat betekent aparte overeenkomsten en telkens minstens 8u. zijn er nog dingen die dubbel moeten gebeuren (bvb in elke regio apart intervisies door dezelfde psycholoog). 3 sessies intervisie volgen is voldoende , om de connectie te maken met de andere collega’s is alternerende deelname per zone wel interessant.

Kan je groepssessies organiseren voor 'ouders van'?  (hier was ik door hoesten even mijn focus kwijt)

 • Vooral de organisatie van groepsessies is als EO niet vanzelfsprekend (wachten op deelnemers versus minimum 8 sessies in de week)

Bedenking in de discussie Groepssessies zijn niet de meest laagdrempelige vorm van hulpverlening trouwens.. kan m.i. vooral zinvol zijn voor preventie of idd. verwanten/context

hoe zit het met ouder-kind groepen?  dus bvb een groep van 4 kinderen met ass en voor elk kind een ouder, dat zijn dan 4 cliënten (i.e. de 4 kinderen)?

 • Klopt, maar 4 is het minimum

In het ziekenhuis werken wij niet in conventie en werken we met betalende consultaties. Dus wij kunnen voor bepaalde doelgroepen een conventie afsluiten?

 • Ja kan.

hoe zit het met laattijdige afzegging, of zeker vandaag de dag, zieken/quarantaines? hoe tellen deze mee voor de 8u/week?

 • (no show beleid) No shows tellen niet mee en worden ook niet vergoed.

Begrijp ik het goed dat ik dus in principe als psycholoog binnen het WGC 8u in de week als ELP kan doen en 8u als GPZ? Kan ik een patiënt van na 8 ELP sessies dan laten overschakelen naar GPZ indien nodig?

 • Omdat het vaak moeilijk is om bij aanvang in te schatten hoeveel sessies de patiënt zal nodig hebben. Is niet de bedoeling

Zijn er afspraken rond verhouding toewijzing contingent ELP/GPZ aan zelfstandigen vs organisaties?

 • Antwoord neen

Er is geopteerd voor een gefaseerde uitrol: ik veronderstel dat met het oog op een gecombineerd engagement individueel en groepsaanbod, het minimaal verwachte engagement progressief kan worden opgebouwd? (vb. starten met 6u ind aanbod, vanaf najaar 2u bijkomend groepsaanbod)

 • Antwoord: suggestie werd gedaan om dit te vermelden in het portfolio

Kunnen we nu al intekenen voor groep?

 • Suggestie blijft om dit te vermelden in het portfolio

Misschien toch best nagaan hoe het zit met aansprakelijkheid van een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog tewerkgesteld in een EO.

hoe gebeurd de facturatie voor de erkende organisaties?

 • De organisatie ontvangt de financiering

Bij onvoorziene afwezigheden, bvb zwangerschapsverlof, wordt uiteraard interimvervanging voorzien maar daarbij is er dus een kans dat portfolio van de interim niet aanvaard wordt voor de conventie?

 • Antwoord: we gaan ervanuit dat er wordt gezocht naar iemand met hetzelfde profiel, probleem zal zich vermoedelijk niet stellen: de gegevens moeten wel aangepast worden.

nog over de no shows, dus als een groep 4 deelnemers heeft en 1 iemand komt niet af, dan is de sessie voor de volledige groep niet langer binnen de conventie? en dan moet gekozen worden de sessie te doen zonder tussenkomst, of de deelnemers meer te laten betalen dan ze verwacht hadden?

 • Antwoord : Vandaar dat 4 een minimum is, zodat dit niet voorkomt.

maar wat gebeurt er dan indien er bvb voor 6u individueel werk wordt ingediend omdat er ook groepen gepland worden en dit zo wordt goedgekeurd, maar het latere groepsaanbod wordt dan niet opgenomen in de conventie? dan komt de psycholoog niet aan de noodzakelijke uren? of krijgt die dan extra individuele uren?

patienten moeten in regel zijn met de mutualiteit , maar wat met personen die via fedasil erkent zijn?

 • Antwoord: niet door riziv verzekerd, geen terugbetaling mogelijk

De overeenkomst wordt gesloten met de EO, dacht ik: worden de individuele gesprekken met de lokale coördinator (najaar)  naderhand gepland met de KP/PO en/of EO?  Zeker met de KP en Ko, EO kan daarbij  

kan er ook administratie (opmaken bilan, verslag, …) is dat voorzien in de facturatie?

 • Antwoord: cf. trajectvergoeding.

Prikten jullie al een datum waarop we feedback kunnen verwachten op onze projectaanvraag? Hoe snel daarna verwachten jullie opstart?

 • Antwoord: we moeten een versnelling hoger schakelen:  portfolio’s worden na een week gelezen en bekeken, contingent wordt snel toegekend.

Is het voor een erkende organisatie mogelijk om het groepsaanbod te spreiden over meerdere mensen? 8u groepsaanbod lijkt me voor een individu onmogelijk en eigenlijk niet logisch.

 • Nee, maar 2e persoon hoeft geen 8u, de eerste persoon wel

Wat als je binnen een erkende organisatie iemand wil vrijstellen voor bijv. bepaalde gespecialiseerde zorg en er volgt een personeelswissel. Wordt het nominatieve dan behouden of kan iemand anders dit?

 • Met de organisatie in gesprek of de contingent wordt voortgezet, individu staat in het addendum, nieuw portfolio bij nieuwe psycholoog