Conventie psychologische hulp (ELZ Scheldekracht)

Een nieuwe RIZIV-conventie zorgt er o.a. voor dat de terugbetaling van klinisch psychologen en orthopedagogen op korte termijn sterk uitgebreid wordt. In Oost-Vlaanderen hebben de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en RADAR) beslist om de handen in elkaar te slaan en in overleg te gaan met heel veel actoren. Meer informatie over deze samenwerking op Oost-Vlaams niveau kan u hier lezen. 

Public mental health 

De nieuwe conventie vertrekt vanuit een ‘Public mental health’ perspectief en een ‘biopsychosociaal model’. Vanuit deze visie moeten we eerst samen de noden in onze provincie op vlak van geestelijke gezondheidszorg in kaart brengen. Vanuit deze noden moet er een aanbod gecreëerd worden dat hieraan tegemoet komt, rekening houdende met de beschikbare middelen. Dit moet op een goede en doordachte manier uitgevoerd worden, zodat de kinderen, jongeren en volwassenen voor wie de conventie bedoeld is bereikt worden, alsook degene die nu mogelijks minder goed de weg en toegang naar betaalbare /hulp vinden. Voor meer info verwijzen we graag naar de infosessie 'Public mental health' (17/01/2022)

Overzicht geconventioneerde psychologen

Vanuit de drie netwerken werd een gezamenlijke website opgericht met een overzicht en contactgegevens van de huidige geconventioneerde psychologen. Zie www.psy-ovl.be.

Infosessie "Public mental health"

Op 17 januari 2022 werd een infosessie georganiseerd om de algemene visie "Public Mental Health" en de Oost-Vlaamse implementatie van de nieuwe conventie 'psychologische hulp in de eerstelijn' te schetsen. Meer info.

Houd me op de hoogte van de belangrijkste evoluties inzake de implementatie.

Indien u graag op de hoogte blijft van de belangrijkste evoluties inzake de implementatie van deze conventie kan u uw emailadres bij dit formulier ingeven.

Sluit je aan bij het werkatelier GGZ / Conventie Scheldekracht?

Ook op niveau van ELZ Scheldekracht wensen we ons met een groep betrokkenen/geïnteresseerden de komende periode te buigen over de evoluties van de Oost-Vlaamse procesgroep en de concretere doorvertaling van de nieuwe conventie.

Heeft u interesse in dit topic en wenst u nauwer betrokken te worden in dit traject voor regio ELZ Scheldekracht, bezorg dan uw gegevens via info@elzscheldekracht.be.  

Interesseformulier

Via onderstaand interesseformulier kan u of uw organisatie aangeven dat u interesse heeft om aanbod i.k.v. deze conventie aan te bieden:

  • Interesseformulier om in te tekenen op het groepsaanbod voor het najaar van 2022” ( indienen kan als klinisch psycholoog (KP), orthopedagoog (KO) of erkende organisatie (EO) met een klinisch psycholoog/orthopedagoog in loondienst)
  • Interesseformulier voor zelfstandig klinisch psychologen of orthopedagogen
  • Interesseformulier voor erkende organisaties.

Belangrijk: deze formulieren dienen louter om een beter zicht te krijgen op de interesse, i.f.v. het implementeren van de conventie op Oost-Vlaams en regionaal niveau. Dit is, voor alle duidelijkheid, uiteraard geenszins een officiële kandidaatstelling.

Ben je geïnteresseerd in de lokale uitrol van de conventie in onze Eerstelijnszone of heb je hier vragen over? Coördinator Liesbet Cosyn is het eerste aanspreekpunt. Je kan haar mailen via liesbet.cosyn@elzscheldekracht.be.