Conventie van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden

  • 15 oktober 2021

In de media werd gecommuniceerd dat iedereen vanaf 1 september terecht kan bij de psycholoog voor 11 euro! Intussen is deze ambitieuze beleidslijn, die in werkelijkheid ook een stuk genuanceerder is, nog niet van kracht. In Oost-Vlaanderen hebben de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en RADAR) beslist om de handen in elkaar te slaan en in overleg te gaan met heel veel actoren. Meer informatie over deze conventie kan u hier lezen.