Corona en jeugdhulp

  • 31 maart 2020

De richtlijnen door het coronavirus hebben ook een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie.

Klik hier: https://www.jeugdhulp.be/themas/corona-en-jeugdhulp

 

Het IROJ (=intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp) wil graag elke hulpverlener die met een eerste hulpvraag van een kind, jongere of gezin geconfronteerd wordt wegwijs maken in het online aanbod van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  Daarom wordt op dit moment gevraagd om het online aanbod in kaart te brengen.  

Dit overzicht zal dan via de IROJ-website ter beschikking gesteld worden voor van alle diensten en voorzieningen die rechtstreeks vragen krijgen van kinderen, jongeren en hun omgeving.