Coronatest bij hospitalisatie in AZ Sint-Lucas: bericht voor huisartsen en thuiszorgdiensten

  • 15 juli 2020

DUIDING VAN DE ORGANISATIE VAN DE COROANTEST DOOR AZ Sint-Lucas.

Bij de heropstart na de eerste golf van de coronacrisis is het ziekenhuis genoodzaakt om voor de hospitalisatie van min 1 nacht bij de patiënt een coronatest uit te voeren.
Om dit tijdig te kunnen realiseren heeft AZ Sint-Lucas een overeenkomst gemaakt met het Wit-Gele Kruis voor de testafname.

Voor de patiënt betekent dit dat hij éénmalig een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis aan de lijn zal hebben om een test af te spreken en deze vervolgens af te nemen.
We hebben het Wit-Gele Kruis gevraagd om de patiënt te informeren dat het éénmalig is en dat hij nadien zijn verzorging met de vertrouwde verpleegkundige en huisarts verder zet.
Het was technisch niet mogelijk om op korte tijd een systematische coronatest te organiseren.
De kosten voor deze test worden betaald door het ziekenhuis.
Het resultaat is beschikbaar in COZO en bij een positieve test wordt de huisarts door de arts-specialist van het ziekenhuis verwittigd voor verdere opvolging.

Het ziekenhuis zal bij het ontslag van de patiënt de keuze van de patiënt over de thuisverpleegkundige steeds respecteren. Indien de patiënt geen voorkeur heeft, wordt advies gevraagd aan de huisarts.

Wij hopen de huisartsen en de thuisverplegingsdiensten algemeen hierover te informeren naar aanleiding van de vraag van een wijkgezondheidscentrum.
Indien er zich bij het ontslagmanagement onzorgvuldigheden zouden voordoen , kan u mij dit als contactpersoon voor de eerste lijn steeds melden: henk.maes@azstlucas.be