COVID-19: Eerste Lijn Barometer gaat een versnelling lager

  • 4 juni 2020

Ondertussen gaat het gelukkig dag per dag beter met de Corona pandemie en krijgen we stilletjes aan terug wat meer bewegingsvrijheid. Er komt tijd vrij voor reflectie, voor evaluatie, om ons af te vragen welke lessen we uit deze eerste piek hebben geleerd.

 

Tegelijk voelen we -de burgers, zorg- en hulpverleners- de weerbots van wat er is geweest; wat onder andere leidt tot meer vraag naar psychosociale ondersteuning. Het blijkt dat zorgverleners het niet evident vinden om dit te rapporteren als het over zichzelf gaat…

De COVID-19 Barometer wordt steeds minder ingevuld. De sense of urgency, voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen, is op de meeste plaatsen wat gaan liggen; en gelukkig maar.

Huisartsen zijn de beroepsgroep die tot nu toe nog het meest invullen; maar ook minder dan vroeger. Een laatste weekrapport werd opgemaakt en kan je hier vinden.

Apotheken en vroedvrouwen vullen nog amper in, want ook bij hen zijn de hoge noden wat gaan liggen.

 

Daarom besloot het Consortium van de Barometer om het project op een lager pitje te zetten tot september 2020:

  • De huisartsen (HA) zullen nog één keer per week op maandag invullen; de apotheken en vroedvrouwen vullen even niet meer in.
  • De eerstelijnszones ontvangen nog één keer per week een rapport: op dinsdag of woensdag.

Om een eventuele opflakkeringen tijdig te kunnen detecteren, zullen de huisartsen vanaf september de barometer via hun EPD terug frequenter invullen. De nood tot invullen door andere beroepsgroepen zal ondertussen geëvalueerd worden.  

We willen iedereen alvast bedanken voor de onophoudelijke inzet de voorbije maanden voor de COVID-19 Barometer! We kunnen er allen onze lessons learned uit meenemen ter voorbereiding op een eventuele volgende opflakkering.
 

Heb je nog vragen? Contacteer de coördinatoren van jouw ELZ. 

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, lees je op de website van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.