COVID-19 in de thuiszorg: heropstart provinciale 0800 COVID-19 cohortzorglijn

  • 29 oktober 2020

Ons land wordt opnieuw erg getroffen door het COVID-19 virus en stelt de zorgsector alweer voor grote uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent ook de thuiszorg terug een stijging van het aantal COVID-19 patiënten.

 

 

De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg & Gezondheid starten daarom cohortzorg in de thuissituatie terug op vanaf 30 oktober 2020. De COVID-19 patiëntenstroom zal opnieuw opgevangen worden in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden. Meer informatie vindt u eveneens op de website van Zorg en Gezondheid.

Vanaf 30 oktober 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Dit nummer wordt ook opnieuw open gesteld voor zorgvoorzieningen met ondersteuningsnoden. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

Daarnaast staan de COVID-19 teams van de lokale zorgraden ook klaar om essentiële zorg te faciliteren. Zorgvoorzieningen kunnen hun nood aan ondersteuning ook via hen bekend maken. Meer informatie over de rol van de zorgraden in het kader van COVID-19 vindt u hier. Lees meer over de COVID-19 initiatieven binnen Eerstelijnszone Scheldekracht via deze link

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

  • West-Vlaanderen: 0800 11 831
  • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
  • Antwerpen: 0800 11 833
  • Limburg: 0800 11 834
  • Vlaams-Brabant: 0800 11 835