Covid-19 team ELZ Waasland

Nood

Covid-19 gerelateerd:

- vinger aan de pols houden en in kaart brengen van noden vanop het werkveld door partners werkzaam in eerste en tweede lijn

- het bevorderen van samenwerking en afstemmen van zorg binnen onze eerstelijnszones, met daaraan gekoppelde acties

- signalenbeleid naar hogere overheid en partners

 

Doelgroep

Alle burgers van de eerstelijnszones Waasland Noord-Oost  en Zuid-West en in het bijzonder de kwetsbare personen in onze gemeenschap. Ook de risicopatienten, zoals mensen met obesitas, diabetes, hypertensie, comorbiditeiten, … willen we extra kunnen beschermen.

Daarnaast richten we ons ook naar hulpverleners -zowel zelfstandigen als in instellingen/organisaties- om hen te ondersteunen in het wegwijs worden in het hulpverleningslandschap in tijden van covid-19.

Beoogde impact 2021 - 2022

Elke inwoner van het Waasland NO en ZW is zich bewust van de overdraagbaarheid van het Corona-virus. Elke inwoner kent de richtlijnen die de regering oplegt. De geimpacteerde burger wordt goed opgevolgd - indien nodig wordt deze burger bijgestaan door een hulpverlener opdat deze burger in quarantaine gaat en verdere verspreiding tegengaat. De hulpverleners werken dienstoverschrijdend om noden (bv: personeelstekorten) op te vangen. 

Contact

karin.de.cleene@elzwaasland.be