Covid-19-toeslag voor gezinnen

  • 28 september 2020

Nog tot 31 oktober kan de #covid19toeslag aangevraagd worden.

De toeslag is er voor gezinnen :

  • met kinderen die een #Groeipakket ontvangen;
  • die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • én waarbij het gezinsinkomen voor maart, april, mei of juni onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar inkomen) ligt.

Gezinnen die denken recht te hebben op de #COVID-19-toeslag kunnen een aanvraag doen bij hun uitbetaler Groeipakket.

pdf bestandInfoblad Groeipakket COVID-19-toeslag.pdf (147 kB)

pdf bestandAanvraagformulier Groeipakket COVID-19-toeslag.pdf (238 kB)