Covid-19 Vaccinatie

Vaccinatie is de belangrijkste troef om de pandemie achter ons te laten. Doe het voor jezelf, voor geliefden, familie en vrienden, voor de zorgverleners en patiënten, zodat we elkaar snel terug kunnen vastnemen en het sociale leven terug kunnen opnemen. Daarom is het belangrijk om jezelf en patiënten goed te informeren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid helpt hier een handje bij door alle actuele en juiste informatie en campagnemateriaal over de covid-19-vaccinaties te bundelen op hun website

Vaccinatieteller ELZ Schelde Leie

De vaccinatiecentra zijn goed uit de startblokken geschoten en beginnen een versnelling hoger te schakelen: het aantal geleverde en geplaatste vaccins groeit dagelijks. 

Via de vaccinatieteller kan je de cijfers dagelijks op de voet volgen.

 

vaccinatieteller ELZ Schelde Leie

Contactgegevens vaccinatiecentrum Schelde en Leie

We maakten voor u een duidelijk overzicht met belangrijke gegevens over het vaccinatiecentrum ELZ Schelde en Leie.

Reizen en covid-19: coronacertificaat

Wil je binnen de Europese unie reizen, dan kan je een coronacertificaat aanvragen. Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een positieve COVID-test, kan vanaf 1 juli met het certificaat aantonen dat hij/zij ‘covid safe’ is om te reizen.

Dit certificaat met QR-code is te downloaden via de website MijnGezondheid of de mobiele CovidSafeBE-app en kan zowel digitaal als op papier gebruikt worden. Het is belangrijk om je steeds voordien goed te informeren over de regels en voorwaarden die gelden in het betrokken land.  Dit kan via https://diplomatie.belgium.be/nl of https://reopen.europa.eu/nl.

Vanaf 28/06 krijgt elke burger vanaf 6 jaar oud die nog niet de kans had zich volledig te laten vaccineren twee gratis PCR-testen.  De code hiervoor kan je aanvragen via mijngezondheid.be en blijft 10 dagen geldig.

Alle actuele informatie over reizen en testen kan u terugvinden via Zorg en Gezondheid

Help mee om de meest kwetsbaren in onze zone te bereiken voor vaccinatie

Heb je weet van kwetsbare groepen of moeilijk te bereiken doelgroepen in deze vaccinatiecampagne? Signaleer het aan onze populatiemanager Christoph Cnockaert (0494/20 57 81). Als professionele zorg of welzijnswerkers ben je een sleutelfiguur in het sensibiliseren van kwetsbare groepen. Samenwerking is de sleutel om een vaccinatiegraad van 70 procent te behalen.

Benieuwd naar de rol van onze populatiemanager? Neem hier een kijkje.

Wat met het plannen van vakantie, werk en het verder volgen van de coronamaatregelen?

Ook de tweede vaccindosis is belangrijk voor een volledige en langdurige bescherming, sla deze niet over. Hou daarom bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met jouw afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je vertrekt. Kan je toch niet wachten? Plan je reis dan tussen twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor de tweede dosis. Die kan namelijk niet uitgesteld worden.  Meer lezen op laatjevaccineren.be.

Professioneel actieve mensen met een drukke agenda hebben het recht de werkplek te verlaten om hun vaccin te komen ontvangen. Je vaccinatiekaartje geldt als bewijs. Probeer dus zoveel mogelijk overdag te komen als je daartoe uitgenodigd wordt.

Blijf ook na vaccinatie de coronamaatregelen volgen, zowel voor de eigen veiligheid als voor anderen. Pas als meer dan 70 van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan.

Kreeg je nog geen uitnodiging en behoort u tot de huidige doelgroep? Neem dan eerst een kijkje op ‘Mijn Burgerprofiel’. Kan u daar geen uitnodiging terugvinden? Neem dan verder contact op met het vaccinatiecentrum

Risicopatiënten richten zich best tot hun huisarts

Ga na of er onder uw patiënten personen zijn die behoren tot de groep van risicopatiënten (zie onder) en daardoor in aanmerking komen voor vroegere vaccinatie.

De lijsten met risicopatiënten worden opgesteld door de huisartsen (en mutualiteiten). Het opladen van deze lijsten met risicopatiënten kan ten vroegste vanaf 2 april. Vanaf 5 april is er de mogelijkheid dat patiënten hun ziekenfonds contacteren om te informeren of ze op de lijst van risicopatiënten staan. 

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voorzien dat patiënten via MyHealthviewer kunnen nakijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan. Sommige patiënten zullen echter uit de boot vallen doordat zij niet met al hun aandoeningen gekend staan bij hun huisarts (via het globaal medisch dossier). Motiveer ook uw patiënten, achterban, familie en/of vrienden om hun huisarts te contacteren indien zij in aanmerking zouden komen.

Lijst risicopatiënten ->

Vaccinatie 65-plussers

Vanaf 22 maart starten we met de vaccinaties van de 65-plussers, te beginnen met de oudsten.  Deze data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de regio, het aantal geleverde vaccins en het type vaccin.  

We merken dat een aantal bezorgdheden en vragen geregeld terugkomen vanuit deze doelgroep.  Als zorg- of welzijnsprofessional ben je een belangrijke schakel in dit proces en kan je op een eenvoudige wijze deze doelgroep mee helpen ondersteunen met het verschaffen van onderstaande informatie.  Help deze informatie mee te verspreiden naar uw achterban, collega’s en vooral naar uw patiënten die 65+ zijn en met deze vragen kampen.  Op die manier kunnen ook zij op een eenvoudige wijze de weg naar ons vaccinatiecentrum vinden voor een maximale bescherming.

Hoe kan ik mijn afspraak bevestigen of aanpassen?
Hoe bereik ik het vaccinatiecentrum?
Is het vaccinatiecentrum toegankelijk voor rolstoelpatiënten?
Mag mijn mantelzorger mee?
Wat breng ik mee naar het vaccinatiecentrum?
In welk geval kan ik thuis gevaccineerd worden?

Prioritaire zorgverstrekkers eerste lijn

Na de woonzorgcentra komt het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerstelijn aan de beurt. Om te bepalen wie exact aan de beurt komt werd een lijst opgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze lijst bevat de prioritaire zorgberoepen die in de eerste fase worden gevaccineerd (vanaf 15/02). Controleer eenvoudig of u al op de lijst staat via de ‘sta ik op de lijst’ tool. Meer informatie over het volledige proces voor zorgverstrekkers kan u hier terugvinden. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. 

Nuttige links

Interessante webinars die te herbekijken zijn:

 

  • Webinar ‘communiceren en sensibiliseren over Covid-19 maatregelen en vaccinaties’ - Logo Gezond+

  https://www.youtube.com/watch?v=rKGuntop7OQ&list=PLIKEIJKIXFNXOwaAlkRw6Cm8tEtTyjyXA&index=2

  • Webinar 'communiceren rond Covid-19-vaccinaties met behulp van de brainstormkit' - Vlaamse logo's en Vlaams Instituut Gezond Leven

 Webinar: Communiceren rond COVID-19-vaccinaties met behulp van de brainstormkit - 9 februari 2021 - YouTube

  • Webinar voor communicatieprofessionals

 Webinar Vaccinatie-communiatie - 15 maart 2021 - YouTube

  • Webinar 'motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie'

 Webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie - 15 maart '21 - DEEL 1 - YouTube

 Webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie (15 maart '21) - DEEL 2 - YouTube

  • Webinar voor vaccinatoren en directies uit WZC - Agentschap Zorg en Gezondheid

https://www.youtube.com/watch?t=405&v=__SX_q8We0g&feature=youtu.be

  • Webinar voor WZC-medewerkers - Agentschap Zorg en Gezondheid

https://www.youtube.com/watch?t=292&v=paclUxm56Bs&feature=youtu.be

  • Webinar met Prof. Pierre Van Damme over vaccinatie (campagne) – Domus Medica

https://www.domusmedica.be/kennisdomein/kringen/kringvergade...

  • Webinar met Dr. S. Callens, Pr. I. Roels en Maarten Vansteenkiste – UZ Gent

https://www.youtube.com/watch?v=EZDwHasnU3k&feature=youtu.be