COVID-19-vaccinatie van eerstelijnsprofessionals binnen Eerstelijnszone Scheldekracht

  • 17 februari 2021

Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de eerstelijnsprofessionals aan de beurt. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Alles is nu voorbereid om de eerste groepen van eerstelijnsprofessionals uit te nodigen om zich te laten vaccineren.

Prioriteiten binnen de eerste lijn

De 'eerste lijn' is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie.

Daarbij werden de onderstaande criteria gehanteerd:

  • Kans en frequentie van professionele hoogrisicocontacten
  • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19
  • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens
  • De impact op de continuïtiet van de zorg en het maatschappelijke leven
  • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren

Beroepsgroepen die tot de eerste lijn gerekend worden maar niet tot de 'eerste groep' zullen ook prioritair in een latere fase gevaccineerd worden. De volgorde wordt hier bepaald op basis van leeftijd. Afhankelijk van de vaccinvoorraden zullen zij parallel met of voor de 65+’ers uitgenodigd worden.

Namenlijsten

Op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten van beroepsfederaties en lijsten van werkgevers, werden nominatieve lijsten aangelegd van personen die behoren tot de prioritaire groepen die uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie. Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, kan je kijken op de 'sta ik op de lijst'-tool. Lukt deze link niet? Probeer deze tips voor toegang tot de tool:

  • Probeer de juiste URL: https://extern.departementwvg.be/vaccinatie
  • Gebruik geen Internet Explorer. Om het even welke andere browser: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
  • Krijg je onderstaand scherm, met vermelding “Geen toegang”, klik dan ‘opnieuw proberen’. ‘Herhaling werkt’ blijkbaar ook voor IT toepassingen.
  • Krijg je opnieuw “Geen toegang”, dan wil dit zeggen dat jouw rijksregisternummer niet juist gekend is, mail naar itsupport.dwvg@vlaanderen.be en info@vivel.be met jouw rijksregisternummer (controleer dit met zorg voor je dit doorstuurt) en jouw rol (liaison, populatiemanager, vaccinatiecentrum verantwoordelijke).

Met vragen over jouw beroepsgroep en om te signaleren dat je zou ontbreken op de lijst, kan je contact nemen met je aanspreekpunt. Medewerkers richten zich tot hun werkgever. Voor de andere beroepsgroepen worden 'liaisons' aangeduid. De contactgegevens van je liaison vind je via dit overzicht. Kies je beroep, duidt de gemeente aan waar je werkt, en ‘Scheldekracht’ zal automatisch verschijnen bij ‘mijn ELZ’. Volg hiervoor het pdf bestand Stappenplan - Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn (476 kB).

Vaccinatie in de vaccinatiecentra

Zorgverleners worden persoonlijk uitgenodigd om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per brief en eBox. Activeer hiervoor eerst je eBox via https://burgerprofiel.vlaanderen.be.

Voor de eerste groep zorgverleners zullen die vanaf de week van 15 februari verstuurd worden. De zorgverlener zal gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum gelinkt aan zijn woonplaats.

Meer informatie vindt u hier terug.