Cultuursensitief Workshopaanbod

  • 1 februari 2021

In onze samenleving ontmoeten we mensen met diverse achtergronden. Als hulpverlener is het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende achtergronden boeiend en verrijkend. Toch kan je ook het gevoel hebben hierbij te botsen op de grenzen van jezelf, anderen, de hulpverlening, ...  

Een gevarieerd aanbod van digitale workshops in de voor- en namiddag, waaruit je één of twee workshops kan kiezen.  

De workshops willen inzichten, tools, handvatten en input geven over veerkracht en trauma bij niet-begeleide minderjarigen, kansarmoede en sociale uitsluiting, wonden en veerkracht van racisme, ...  en zoveel meer.

Gericht naar iedereen die werkt met kinderen en jongeren met de insteek diversiteitsbewust hulpverlenen en cultuursensitieve zorg.

Meer informatie en inschrijven?

Klik hier